Reimaginem el futuR3

Espai on podrem revisar, reinventar i reactivar les nostres organitzacions

El programa “Reimaginem el futuR3” s’adreça a aquelles organitzacions amb pràctiques i valors de l’Economia Social i Solidària o que estiguin en procés d’incorporar-los i que volen reimaginar-se i impulsar canvis i projectes de manera tangible, amb acompanyament i dins d'una comunitat.

El context actual, impactat per la Covid-19, és cada vegada més complex i canviant tot i que també presenta noves oportunitats. Les organitzacions capaces d'aplicar la creativitat en la seva estratpegia i en el seu dia a dia podran aprofitar aquestes oportunitats per generar un impacte positiu i amb sentit per a les personesi els ecosistemes que les conformen i amb els que s'interrelacionen. 

A qui va dirigit?

Ens dirigim a les persones que formen part d’una organització de qualsevol sector que tingui una voluntat i predisposició clara de reimaginar-se i que, a més, incorporin o vulguin incorporar pràctiques i valors de l’ESS per incrementar els seus impactes ASG (Ambiental, Social i de bona Governança). 

Tot i que cada participant treballarà en el seu propi projecte de reinvenció, a la vegada formarà part d'una comunitat amb l'objectiu comú de replantejar-se part o tota la seva estratègia empresarial.

Per a la selecció de les persones participants ens guiarem pels següents criteris: 

 • Dedicació, capacitat d’equip i interès per la innovació
 • Voluntat i capacitat de l’organització per reimaginar-se
 • Elements transversals: perspectiva de gènere, democràcia interna, arrelament territorial, etc.
 • Necessitat de l’organització de reimaginar-se


Programa

Durant l’execució del programa, que es durà a terme entre el 24 de febrer i el 16 de juny del 2021, es desenvoluparan:

 • Formació especialitzada
 • Itineraris en els diferents àmbits d’intervenció 
 • Serveis de consultoria per àmbit 
 • Prototips 

Amb aquest es pretén fomentar l’ús de metodologies vinculades al disseny i la innovació empresarial, fer propostes grupals per treballar de manera col·laborativa i facilitar a les persones participants el desenvolupament d’un prototip propi per donar resposta a les seves necessitats. Els àmbits a treballar seran el disseny de productes/serveis, la digitalització, la comercialització i la organització interna.

Tot això amb una dedicació de 36 hores en formació online i presencial, 6 hores de tallers de prototipatge, 10 hores de consultoria individualitzada i accés a activitats, recursos i serveis complementaris

Calendari

 • Fins el 12 de febrer del 2021 Presentació de candidatures.
 • Fins el 18 de febrer del 2021. Selecció de participants.
 • Del 19 al 22 de febrer del 2021 Comunicació de participants.
 • Del 24 de febrer al 16 de juny 2021 Execució del programa.

Organitzacions participants

Asociación Centro Asturiano de Barcelona

Associació Cultural Hybris

Associació Cultural Meet and Map

Associació Cultural TUDANZAS

Associació Educativa Xera

Associació Tallers Escola de Vida

El Despertador S.L.

Espai La Tregua

Obertament, associació catalana per la lluita contra l'estigma en salut mental

REFLEXES S.C.C.L.

Top Manta

Yoganet- Troguir SL

 

Per sol·licitar més informació ens pots escriure a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat o trucar al 93 320 34 04.

Informació d'interès
Informació d'interès