Plans de digitalització per a micropimes i persones treballadores autònomes

Acompanyament en els processos de digitalització de petites empreses i persones treballadores autònomes

Amb aquest programa, es posa a disposició de les petites empreses i les persones autònomes un servei de suport tècnic especialitzat per acompanyar-les en els diferents processos de digitalització. El servei inclou acompanyament en la implementació de millores en les àrees següents:

 • Presència de l’empresa a Internet, ja sigui a través de pàgines web, xarxes socials o altres mitjans online.
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa, a nivell de planificació i utilització de diferents eines disponibles per a petites empreses, des de recursos per fer campanyes de màrqueting online fins a les eines per millorar el posicionament a cercadors i la utilització d’analítica web i de xarxes socials.
 • Utilització de canals de venda online.
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa, a nivell de la utilització de sistemes de gestió informatitzada com CRM i ERP, o la utilització d’eines que facilitin el treball col·laboratiu i el teletreball.

Metodologia del servei

L’acompanyament consistirà en un màxim de 5 hores de suport tècnic d'urant un període de 6 mesos per part de personal equip tècnic especialitzat. El procés d'acompanyament s'estructurarà en tres fases:

FASE 1: Realització d’una diagnosi inicial que determini el nivell de digitalització de l'empresa i les possibilitats de millora en les següents àrees:

 • Presència de l’empresa a Internet
 • Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa
 • Utilització de canals de venda online
 • Digitalització dels processos de gestió de l’empresa i possibilitats de teletreball i treball col·laboratiu

FASE 2: Realització d’un pla de digitalització a partir de la diagnosi inicial, que ha d’incloure objectius concrets i mesurables relatius al grau de digitalització de l’empresa en les diferents àrees definides al punt anterior.

FASE 3: En el cas d’establiments comercials amb seu a la ciutat de Barcelona, un cop hagin completat la Fase 1 i Fase 2, possibilitat d’accedir al projecte RE-CONNECTANT promogut per la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i Endesa d’acompanyament en la implementació del pla de digitalització i en el seguiment de la consecució d’objectius.

Requisits

Per rebre l’acompanyament, les empreses o persones treballadores autònomes interessades hauran de complir els següents requisits:

 • Tenir domicili social a l’àrea metropolitana de Barcelona. En el cas del projecte re-connectant (Fase 3), disposar d’establiment comercial a la ciutat de Barcelona 
 • Tenir un màxim de 10 persones treballadores.
 • Disposar d’equips informàtics i connexió a Internet, així com de coneixements informàtics a nivell d’usuari/ària per part de la persona o equip que participarà en el programa.

Sol·licitud del servei

Pots sol·licitar el servei a través del formulari de "Demana de servei", seleccionant l'opció "Servei de Digitalització".

Partners

Re-connectant
Barcelona Comerç
Barcelona Oberta
Endesa
 

 

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”