AXELERA

 

Programa adreçat a identificar les empreses amb més potencial de creixement per ajudar-les en la seva expansió.

Axelera té com a objectiu que 30 empreses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es converteixin en referents internacionals.

El programa posa a disposició dels i les participants l'assessorament expert de professionals consultors/es de reconegut prestigi. Sota un enfocament pràctic, els consultors donaran suport a les empreses en la identificació de les seves necessitats, la definició d'un pla de creixement personalitzat i l'acompanyament en la posada en marxa.

Pròxima edició:  2019-2020

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmìc empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”

 

 

Informació d'interès
Informació d'interès