Bases de dades gratuïtes per fer negoci internacional

Descripció

Es presentaran de manera teòrica i pràctica algunes bases de dades de comerç exterior de lliure accés per tal que lempresa les conegui i en pugui obtenir informació que li permetrà fer una prospecció de mercats/països/àrees, dels productes que es comercialitzen, dels volums importats i exportats, de la seva evolució en el temps, entre altres dades.

Activitat monosessió: 1 sessió de 3 hores

Activitat gratuïta

Durada:
Monosessió: 1 sessió de 2 hores
Contingut

La internacionalització empresarial és un procés que ha anat guanyant cada vegada més importància i tota la informació estadística de què pugui disposar l'empresa pot ser rellevant. Donar-la a conèixer suposa oferir una eina més a les empreses per ajudar-les en el seu procés dinternacionalització.

OBJECTIU GENERAL:
Lobjectiu del curs és que l'empresa conegui i utilitzi algunes bases de dades gratuïtes sobre comerç exterior per tal que en pugui fer-ne ús quan ho consideri útil per a la seva sortida a l'exterior.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Aquesta càpsula té per objectiu presentar les bases de dades de comerç exterior gratuïtes, el tipus dinformació que contenen i com utilitzar-les per tal d'ajudar a l'empresa en la pressa de decisions durant el seu procés d'internacionalització, ja sigui incipient o d'expansió a nous mercats o amb nous productes.

TEMARI:
1.- Introducció.
2.- Bases de dades gratuïtes de comerç exterior.
3.- Continguts de les bases de dades.
4.- Com utilitzar les bases de dades.
5.- Exemples d'informes obtinguts a partir de les bases de dades.
6.- Accés guiat a les bases de dades.

Activitat impartida per Marc Prat, tècnic del Servei d'Internacionalització de la Oficina d'Atenció a les Empreses.


Conducció
Marc Prat

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
feb. 13, 2020
09:30 - 11:30
Oficina d'Atenció a les Empreses
Roc Boronat, 117
Barcelona, 08018
-
Obertura de la inscripció 29/01/2020 a les 00:00h.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.