Impulsem el que fas

 

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert una convocatòria de subvencions per a finançar projectes que impulsin l'economia dels barris.

Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l'ocupació, l'emprenedoria i l'empresa, les economies comunitàries i la innovació social i digital.

El període de sol·licitud de les subvencions és del 29 de maig al 27 de juny de 2017.

Quins projectes poden ser subvencionats?

Aquells projectes nous o ja existents, que busquen millorar la situació socioeconòmica dels districtes o barris de la ciutat. Els projectes han pogut iniciar-se en qualsevol moment de l'any 2017 i poden tenir una durada màxima d'un any.

La convocatòria comprèn 5 modalitats:

Modalitat 1. Emprenedoria individual i col·lectiva als territoris: dirigida a projectes que fomentin l'emprenedoria de proximitat. Entre d'altres, poden adreçar-se a col·lectius vulnerables o abordar necessitats identificades en un territori concret.

Modalitat 2. Empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris: dirigida a projectes que puguin reforçar o dinamitzar aquells agents econòmics que generen un impacte positiu en el territori on estan ubicats.

Modalitat 3. Economies comunitàries i innovació social: dirigida a aquelles accions d'economia social i solidària que donen respostes col·lectives a necessitats socioeconòmiques i generen noves relacions entre actors dels territoris.

Modalitat 4. Ocupació als territoris: dirigida a projectes per impulsar l'ocupació, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables, per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació i 'pobresa laboral'.

Modalitat 5. Innovació social digital: dirigida a projectes que impulsin l'ús de la tecnologia oberta, ètica i distribuïda per fomentar noves formes d'innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris.

Qui s'hi pot presentar? 

Us hi podeu presentar tant persones físiques com jurídiques associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, autònoms, etc. sempre que tingueu seu social o delegació a Barcelona.

En el cas de les organitzacions, cal que estigueu constituïdes legalment en el moment de rebre la subvenció. Podeu presentar un nombre il·limitat de projectes, però com a màxim serà seleccionat un projecte per sol·licitant dins de cada modalitat.

Quin import pot ser finançat? 

Podeu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 50.000 euros d'import subvencionat. La resta del pressupost del projecte (20%) serà a càrrec de la persona física o jurídica que fa la sol·licitud.

Quina documentació cal aportar-hi?

Per al primer tràmit de la sol·licitud, heu de presentar només quatre documents obligatoris:

- Document bàsic 1. Instància de sol·licitud i declaració responsable.
- Document bàsic 2. Fitxa de descripció del projecte i pressupost desglossat.
- Declaració de les obligacions de transparència.
- Document de dades bancàries.

En cas que us presenteu com a col·lectiu, haureu d'aportar un cinquè document: l'acord d'agrupació. 
Tots els models es poden descarregar aquí.

Com i quan cal sol·licitar la subvenció?

Podeu presentar la vostra sol·licitud entre el 29 de maig i el 27 de juny de 2017. 

- Per Internet: des del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona (amb certificat digital). 
- Presencialment: a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i a l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE), amb cita prèvia al 010 o al web.

Si us interessa aquesta convocatòria, us podeu inscriure als tallers formatius i demanar assessorament per a la formulació dels vostres projectes.

Més informació:
proximitat@barcelonactiva.cat
93 485 32 07
Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa