Autònoma, autònom, llança't!

Ajuts econòmics per a persones autònomes - Convocatòria 2019

En què consisteix?

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix ajuts a les persones autònomes amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses que l'autònom/a ha d'assumir durant el primer any d'activitat.

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (exclòs l'IVA), a nom d'un/a únic/a sol·licitant, i amb els topalls màxims d'atorgament segons l'edat en la data d'inici de l'activitat:

 • 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys
 • 4.000 € en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys, o igual o superior a 40

Despeses subvencionables:

 • Quotes de la Seguretat Social
 • Impostos relacionats amb l'inici de l'activitat econòmica i el primer establiment
 • Despeses de gestoria i assessorament
 • Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l'activitat
 • Lloguer d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l’activitat professional

Qui pot demanar la subvenció?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat i que compleixin els següents requisits:
  • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de juliol del 2017
  • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
  • Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l'alta fiscal
  • Trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat
  • No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries

Podeu demanar l'ajut fins al divendres 21 de juny del 2019.

 

 

Convocatòria 2019

Termini de presentació de sol·licituds
Del 20 de maig al 21 de juny de 2019