Programa Empreses Responsables de Barcelona

 

Des de Barcelona Activa volem ajudar a les empreses a impulsar la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a través d’un Programa específic de formació i suport tècnic.

Per a totes les empreses, cada cop és més rellevant poder crear confiança en la seva clientela, el seu propi equip, la comunitat i altres grups d'interès. La gestió de la responsabilitat social és la manera de garantir que els valors de compromís amb la societat prenen un sentit empresarial i formen part de la identitat corporativa.

Les empreses participants gaudiran d’un procés d'acompanyament i consultoria individualitzat orientat a l'acció, a més de tallers conjunts que permetran compartir bones pràctiques i generar sinergies amb altres persones directives.

Inscripcions obertes:

Amb el suport de:

Les sessions seran impartides per persones expertes amb una sòlida experiència en l'àmbit de responsabilitat social corporativa.

 

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarial”