Programa d'activitats InnoBA

InnoBA és l’equipament de Barcelona Activa referent en Economia Social i Solidària i la Innovació Socioeconòmica a la ciutat de Barcelona. Neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de l’ecosistema de l’ESS centrant-se en els reptes i les oportunitats d’aquest àmbit . Aposta  també  per la visibilització de pràctiques i experiències rellevants que puguin resultar inspiradores  tant per  la  ciutadania  en  general, com per  altres formes d’organització empresarial.

Per tal de fer-ho possible, el centre ha desplegat una programació d’activitats sota el paraigües del Catàleg InnoBA. Les propostes es divideixen en quatre grans blocs: sessions inspiradores, sectors estratègics, organització interna i actualitat i tendències. Aquesta  programació és de caràcter trimestral  i té  lloc, majoritàriament, els  dimecres, els #DiesInnoBA. 

Sessions inspiradores sobre pràctiques d’Economia Social i Solidària

Activitats de format divulgatiu (converses, taules rodones...) sobre aspectes per donar a conèixer l’Economia Social i Solidària i la innovació socioeconòmica, de manera genèrica o ja sigui vinculada a algun fenomen i moviment que la conformen.

Sectors estratègics de l’ESS: reflexions i què poden aportar a l’Ecosistema?

En aquest bloc temàtic s’inclouen activitats vinculades amb els sectors estratègics de l’ESS definits a l’Estratègia 2030 de l’ESS orientades a reflexionar sobre els reptes per la sostenibilitat i escalabilitat de les iniciatives d’aquest sectors.

Organitzar-se de dins cap a fora: reptes i eines exemples per a fer-ho possible

L’organització interna és un dels principals reptes de les organitzacions d’Economia Social i Solidària i és també una de les grans aportacions que pot fer l’ESS a les petites i mitjanes empreses convencionals.
  • Com promovem les cures a la nostra organització I: reflexions (Activitat posposada)
    Sessió de reflexió per incorporar les cures en l’àmbit socioempresarial i en els propis valors del projecte. El context actual (COVID-19) ha implicat canvis i n’ha accelerat altres com el teletreball o mesures de conciliació.  
  • Com promovem les cures a la nostra organització II: eines i pràctiques (Activitat posposada)
    Sessió pràctica sobre eines per incorporar les cures i atendre la diversitat de necessitats i mirades en l’organització interna i en les relacions d’equip. 

Actualitat i tendències en l’ESS

Com a centre de referència de la Innovació Socioeconòmica a la ciutat, InnoBA vol donar resposta a les necessitats que tenen les empreses i persones emprenedores de l’àmbit. En aquest bloc s’analitzen les tendències actuals i es fa una radiografia del moment.

Consulta  la  resta  d’activitats  que  organitzem des de  Barcelona  Activa  per  promoure  l’ESS  i la  Innovació  Socioeconòmica a www.barcelonactiva.cat/ess  i subscriu-te  al  nostre  butlletí