PROGRAMA SMATH

PERFIL

És un programa pilot dirigit al sector artístic, cultural i creatiu, on es testeja nous mètodes i eines per millorar la sostenibilitat i visibilitat de projectes artístics, culturals i creatius, mitjançant la creació d'una comunitat (Creative Nest) que genera dinàmiques de co - creació i que transforma aquestes dinàmiques en un producte final que es podrà promoure i presentar en diferents esdeveniments en l'àmbit local i internacional.

https://smath.interreg-med.eu/

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

L'objectiu del programa és que al llarg del procés es generin sinèrgies entre els participants per arribar a definir projectes col·laboratius (projectes híbrids) formats per dos o més empreses o agents creatius, artístics o culturals participants en el programa, que seran acompanyats per donar lloc a productes i serveis culturals innovadors.

CONTINGUTS

Els participants es presenten (com a persona física o jurídica) amb un projecte incipient que volen potenciar. Aquesta idea inicial evolucionarà en el contacte amb altres agents culturals i creatius, i es veurà enriquida amb les propostes d'altres participants.

ACTIVITATS I CRONOGRAMA

Les activitats desenvolupades al llarg del projecte es poden resumir de la següent manera:

Primera fase:

Preselecció dels projectes beneficiaris i la seva participació en una fase de co-creació, per tal de promoure la generació dels projectes híbrids (col·laboratius) entre els participants (09 2019 -novembre 2019). L'objectiu és la definició de 10 projectes híbrids que passaran a la següent fase del programa.

Segona fase:

- Accions d'acompanyament teoricopràctic en dues àrees: emprenedoria i visibilització en l'àmbit local i internacional. (Desembre 2019-febrer 2020).

- Accions d'acompanyament personalitzat en forma de tutories en les àrees d'emprenedoria i visibilització en l'àmbit local i internacional. (Desembre 2019 - febrer 2020).

Sessions grupals experimentals L'objectiu d'aquesta fase és arribar a definir un pla de viabilitat. La metodologia es basarà en la participació en sessions i tallers grupals específics i en l'acompanyament individualitzat per a cada projecte.

A partir dels plans d'empresa finalitzats els projectes passaran a la fase següent.

Tercera fase:

- Experiències pràctiques de presentació dels projectes seleccionats en diferents esdeveniments locals i internacionals. (Març 2020 - juny 2020)

Inscrípcions al programa fins el 30 de juny en aquest enllaç : https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=909862

LA METODOLOGIA DE TREBALL

La metodologia es basarà en tallers grupals i en l'acompanyament individualitzat dels projectes participants, per la definició per a cada cas d'una estratègia de finançament específic que es podrà utilitzar com a base per a la presentació del projecte a finançadors o als diferents esdeveniments tan locals o internacionals en què participaran els projectes per a la seva visibilització.

ACTIVITATS RELACIONADAS AMB EL PROGRAMA SMATH

Com a punt de partida de les activitats del node local del projecte SMATH ha organitzat una jornada participativa, dinamitzada en format de World Cafè, que ha reunit diferents agents de l'ecosistema cultural i creatiu local per debatre al voltant dels reptes, oportunitats i potencialitats que fomenten el diàleg entre disciplines. L'objectiu: era afavorir noves pràctiques i la creació de projectes híbrids que generin un impacte social positiu. La jornada s'ha dirigit a professionals, investigadors, entitats i empreses del sector cultural, creatiu i artístic.

FINANÇAMENT

El Projecte Smath - un projecte cofinançat pel Programa Interreg MED, amb l'objectiu de donar suport a les empreses i entitats del sector artístic, cultural i creatiu (SCC).

PARTNERS LOCALS: