PROGRAMA DE SUPORT A MICROEMPRESES I PERSONES AUTÒNOMES DE BARCELONA

Aquest programa, impulsat per Barcelona Activa i les associacions SECOT, ASENCAT i VAE va dirigit a persones treballadores autònomes i microempreses de Barcelona que, després d’haver assolit la fase de posada en marxa de la seva activitat, volen accedir a un servei que els permeti consolidar i/o fer créixer el negoci.

Mitjançant aquest programa, les empreses i negocis participants rebran un servei de suport mitjançant l’acompanyament per part de sèniors, persones que han estat en càrrecs de direcció o han estat propietàries d’empreses i que compten amb una àmplia experiència i coneixements del món empresarial.

L’acompanyament s’estructura en dos fases: 

Anàlisis: A través d'una sessió individualitzada  es defineixen els reptes i expectatives. S’identificaran les motivacions i necessitats sobre les que es vol treballar amb l’empresa interessada.

Assessorament: A partir  dels resultats i necessitats detectades, es planificarà un programa de sessions d’assessorament i seguiment. Les temàtiques tractades podran abastar aspectes com la revisió del model de negoci en general, la anàlisis del mercat i la clientela, operacions, organització i recursos humans, àrea econòmic-financera i societat i medi ambient entre d’altres.

Quines empreses poden participar?
Empreses amb alta fiscal a la ciutat de Barcelona que tinguin com a mínim 1 any d’activitat efectiva i un màxim de 10 treballadors.