Rethinking - Plans de Reactivació Empresarial

Servei d'acompanyament en l'elaboració i posada en marxa de plans de recuperació econòmica

Els Plans de Reactivació Empresarial 'Rethinking' estan adreçats a persones treballadores autònomes, comerços, start-ups, petites i mitjanes empreses i organitzacions de l’ESS que necessitin assessorament per tornar a impulsar l’activitat econòmica en el context covid-19. Un equip tècnic especialitzat acompanyarà cada negoci de forma individualitzada per definir una estratègia empresarial a mida que permeti accelerar la seva recuperació econòmica.

L’assessorament personalitzat inclou un paquet d’entre 5 i 10 hores per a cada empresa per elaborar una diagnosi de la seva situació i un full de ruta per orientar la seva estratègia futura, amb prioritat sobretot en tres àrees clau de la gestió empresarial: les vendes, el model organitzatiu i el finançament.

Vendes
Detecció de nous segments de mercat i altres canals de distribució.

Model organitzatiu
Promoció de la retenció de talent, el treball remot o l’adaptació de l’estructura organitzativa.

Finançament
Informació sobre els instruments de finançament empresarial més adients.


El servei d'assessorament el presta l’equip tècnic de Barcelona Activa, juntament amb entitats especialitzades en les diferents tipologies de negoci a les que s'adrecen els plans de reactivació estratègics:

Autònoms i micropimes

Per a persones treballadores autònomes i empreses de menys de 10 persones.

Entitats col·laboradores

Xarxa de mentors del Barcelona Mentoring Programme, PIMEC, Fundació AutoocupacióVAE, SECOT i ASENCAT.

Comerços

El servei d'assessorament per a establiments de proximitat es realitza a través del programa 'Comerç a punt', impulsat conjuntament amb la Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona i els districtes de Barcelona.

NOVA EDICIÓ 2020: inscripcions obertes! 

Entitats d'Economia Social i Solidària

Assessorament per a empreses i entitats amb impacte social i ambiental positiu i que treballen amb valors participatius.

Servei en coordinació amb

Confederació Cooperatives de Treball, La Confederació Tercer Sector, XES, Coòpolis.

Start-ups

Per a empreses emergents amb potencial de creixement.

Entitats col·laboradores

Impulse to grow

Servei finalitzat.

 

Pimes

Per a empreses de qualsevol sector d'activitat i amb més de 10 persones treballadores.

 

 

Metodologia del servei

El servei parteix d’una diagnosi inicial per avaluar la situació de l’empresa o entitat i detectar els punts de millora. A continuació, es plantegen una sèrie d’accions i propostes de millora, amb un acompanyament que pot ser puntual en el cas que les necessitats siguin molt concretes, o bé un acompanyament més profund si és necessari fer una anàlisi i un replantejament més estratègic.

Sol·licita el servei

Pots sol·licitar el servei a través del formulari de "Demana el servei", seleccionant l'opció "Plans de recuperació econòmica".

 

 

TESTIMONIS