PROGRAMES DE CAPACITACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL COMERÇ

Des de la promoció s'impulsa aquest sector que constitueix una de les més destacades activitats econòmiques de Barcelona i la principal generadora de llocs de treball.
La nostra ciutat es caracteritza per un model comercial propi, basat en la proximitat, la qualitat, el servei i la diversitat, que constitueix un referent a nivell internacional i que contribueix a projectar la Marca Barcelona.
Serveis i Programes per al Comerç
Serveis i Programes per al Comerç