Mesures i plans d'igualtat a les organitzacions - Aula Virtual

Descripció
Aquesta activitat formativa té per objectiu incidir en la importància d'incorporar la transversalitat de gènere per tal de treballar activament per la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Analitzarem conceptes previs i incidirem en la importància de no mantenir "la ceguesa al gènere", sinó incorporar en les nostres pràctiques la perspectiva de gènere. Veurem com dissenyar, redactar i implementar el pla d'igualtat per fases.
Durada:
3 hores. Multisessió de 2 sessions.
Orientat a:

Orientat a persones responsables d'implementar mesures d'igualtat en les seves organitzacions o entitats i a qualsevol persona interessada en adquirir eines pràctiques per desenvolupa plans d'igualtat i altres mesures en organitzacions i entitats.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 2 sesssions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés.

Objectius generals:

-Incidir en la importància d'incorporar la transversalitat de gènere per tal de treballar activament per la igualtat real i efectiva entre homes i dones en l'àmbit laboral.

Objectius específics:

-Analitzar conceptes previs
-Descobrir la importància de no mantenir "la ceguesa al gènere"
-Reconèixer la importància d'incorporar la transversalitat de gènere per tal de treballar activament per la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
-Conèixer com es fa i els passos a seguir per disposar i aplicar un Pla d'igualtat.
-Dur a terme una autoavaluació per a millorar la perspectiva de gènere en l'entorn professional.

Temari:

Sessió 1. Eines per la igualtat
-Compartim un mateix diccionari: conceptes previs
-De què parlem quan parlem de gènere? I de sexe? I d'igualtat?
-La igualtat real i la igualtat formal.
-La divisió sexual del treball i de la vida: Què ha de passar per aconseguir una igualtat real entre homes i dones en l'àmbit laboral?
-Els Plans d'igualtat: objectiu, marc normatiu i àmbits d'actuació

Sessió 2. Crear i aplicar el pla d'igualtat
-La comissió digualtat, definició i funcions
-Fases del procés
-La Diagnosi. Autoavaluació: "Equitest"
-Eixos d'aplicació de mesures d'igualtat a les empreses
-Exemples de Plans d'acció

Les persones que no tinguin un CIF d'empresa, per fer la inscripció podreu posar el vostre NIF/NIE.

Professorat
LEON MAYOL, RAQUEL
Conducció
BARABARA Educació SCCL

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
set. 6, 2021
10:00 - 11:30
Aula virtual
set. 7, 2021
10:00 - 11:30
Català
11
Places

Més informació

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.