Programa d'Economia Circular per a empreses industrials

Descripció
Economia circular per a empreses industrials és un programa impulsat des de l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, que es basa en un acompanyament individualitzat a 5 empreses industrials dels polígons de l'Eix Besòs de Barcelona (Bon Pastor, Torrent de l'Estadella, Monsolís i Verneda Industrial) per a la seva transformació cap a models de negoci i processos productius basats en l'economia circular amb l'objectiu de millorar l'eficiència en l'ús dels seus recursos i identificar solucions tant a nivell de procés productiu com de model de negoci.
Durada:
12 hores. Multisessió de 6 sessions.
Contingut

Fases i accions del Programa:

  • Diagnosi inicial de l'empresa: anàlisi del procés productiu, detecció d'oportunitats i necessitats en l'àmbit de la circularitat.
  • Proposta d'un Pla d'acció individualitzat  d'implementació d'iniciatives d'Economia Circular per a empreses industrials.
  • Suport tècnic per la cerca de solucions innovadores, testeigs de materials, anàlisi del model negoci, entre d'altres.
  • Networking entre les 5 empreses participants per tal de detectar sinèrgies i posada en comú de les accions implementades.
Conducció
LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
feb. 10, 2020
10:00 - 12:00
març 17, 2020
10:00 - 12:00
juny 4, 2020
10:00 - 12:00
set. 16, 2020
10:00 - 12:00
oct. 23, 2020
10:00 - 12:00
nov. 10, 2020
10:00 - 12:00
Espai extern / Sense espai
-
-, -
Català
-
Inscripció tancada.

Més informació

El calendari de sessions encara és provisional. Un cop iniciat el Programa d'assessorament individualitzat amb cada empresa, es fixarà una agenda de reunions específica.

En total, es realitzaran 5 sessions per a cada empresa, tenint en compte el següent timing:  1a sessió (al mes de Febrer), 2a sessió (mes de Març-Abril), 3 i 4a sessió (durant el període Juliol-Setembre), i 5a sessió (mes de Novembre). A més, hi haurà un assessorament tècnic continuat durant les diverses fases del projecte.  En total, cada empresa rebrà 90 hores de consultoria especialitzada.


Les empreses participants al Programa d'acompanyament seran un total de 5. Se seleccionaran entre totes les empreses inscrites tenint en compte els següents criteris:

  1. Micros, petites i mitjanes empreses de perfil industrial i que estiguin ubicades als polígons de la ciutat de Barcelona. 
  2. Compromís i participació de l'empresa: tant en la fase d'anàlisi de procés productiu i de planteig de Pla de treball, com la fase d'implementació de les accions proposades.


Annexes
Informació d'interés