Aproximació a la fiscalitat i al règim laboral de les associacions i cooperatives (Mutissessió) - Aula Virtual

Descripció
Quin és el règim fiscal i laboral de la vostra entitat? Sabeu quines són les obligacions tributàries i laborals de la vostra organització? En aquesta activitat revisarem els aspectes fiscals i laborals de les associacions i cooperatives a partir de casos pràctics i treballarem en el seu càlcul i presentació.
Durada:
4:30 hores. Multisessió de 3 sessions.
Orientat a:

La formació s'adreça a iniciatives i organitzacions d'Economia Social i Solidària en qualsevol format jurídic  (cooperatives, associacions, fundacions, etc.) de recent creació o que portin més d'un any d'activitat.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 3 sessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés.

Objectiu general

Conèixer les qüestions fiscals i laborals bàsiques i saber quines són les obligacions que s'han d'atendre davant la hisenda pública, la seguretat social i les diferents repercussions tributàries existents en funció de la forma jurídica adoptada.

Objectius específics

- Promoure el coneixement de la legislació aplicable.
- Conèixer les obligacions fiscals i laborals de les associacions i cooperatives
- Saber dins de quin sistema tributarà cada entitat.
- Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les entitats.
- Saber les particularitats de les associacions i cooperatives respecte a l'Impost de Societats
- Entendre el funcionaments de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu.
- Resoldre dubtes individuals.

Temari (3 Sessions)

Sessió 1: Marc fiscal de les associacions i fundacions (90 minuts)
Obligacions amb l'agència tributària:
- Obligacions informatives: CIF, declaració censal, i altres
- Impostos: IAE, IVA, IS, i altres

Sessió 2: Marc fiscal de les cooperatives (90 minuts)
- Conèixer les obligacions fiscals de les cooperatives
- Conèixer la càrrega impositiva de la societat cooperativa
- Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les societats
- Saber les avantatges fiscals de les cooperatives respecte a l'Impost de Societats

Sessió 3: Règim laboral d'associacions i cooperatives (90 minuts)
- Conèixer les obligacions laborals de les associacions i cooperatives
- Aprofundir en les relacions de voluntariat, formació, autònoms i contractacions
- Entendre els costos que genera una contractació
- Quines obligacions tenim un cop contractada una persona? Diferències entre assalariats i socis

Les persones que no tinguin un CIF d'empresa, per fer la inscripció podreu posar el vostre NIF/NIE.

Conducció
FACTO ASSESSORS, SCCL

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
oct. 27, 2020
12:00 - 13:30
oct. 28, 2020
12:00 - 13:30
oct. 29, 2020
12:00 - 13:30
AULA VIRTUAL
--, --,
--, 00000
Català
17
Places
nov. 23, 2020
10:00 - 11:30
nov. 24, 2020
10:00 - 11:30
nov. 25, 2020
10:00 - 11:30
AULA VIRTUAL
--, --,
--, 00000
Català
23
Places

Més informació


Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!

Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.