Els polígons

Els polígons de l’Eix Besòs són un conjunt de zones d’activitat industrial i econòmica que ocupen 175 hectàrees de superfície al marge dret del riu Besòs, entre els municipis de Barcelona (districte de Sant Andreu i districte de Sant Martí) i Sant Adrià de Besòs.

El desenvolupament industrial de la zona del Bon Pastor es va iniciar durant la primera meitat del segle XX amb la instal·lació de les fàbriques de blanqueig i aprestos de Can Sala (1906), de betum i altres productes químics d’Enric Sanchís (1907) i de construcció de maquinària pesant de la Maquinista Terrestre i Marítima (1918). Fou, però, a finals dels anys 60 que l’activitat industrial s’hi va consolidar amb la localització d’empreses com Mercedes Benz, Puig o Henry Colomer i amb la creació de nous polígons en altres emplaçaments del marge dret del Besòs com la Verneda o Montsolís.

La presència d’activitat industrial a la ciutat de Barcelona és un valor que cal potenciar per la seva capacitat de diversificar l’activitat econòmica, generar innovació i valor afegit i crear ocupació estable i de qualitat. L’activitat industrial inclou les indústries manufactureres però també un conjunt d’empreses d’altres àmbits que hi donen servei, com la logística, la manipulació de producte, el packaging o la tecnologia associada a productes industrials.

Els polígons de l'Eix Besòs són els següents:

  • Bon Pastor (Districte de Sant Andreu, Barcelona)
  • Torrent de l'Estadella (Districte de Sant Andreu, Barcelona)
  • La Verneda Industrial (Districte de Sant Martí, Barcelona)
  • La Verneda (Sant Adrià de Besòs)
  • Monsolís (compartit entre Sant Adrià de Besòs i el Districte de Sant Andreu, Barcelona)

En conjunt hi desenvolupen la seva activitat unes 750 empreses industrials (metal·lúrgiques, gràfiques, plàstiques, químiques, alimentàries...), de comerç a l’engròs, de construcció i de transport i emmagatzematge, entre d’altres. El 91% són petites i mitjanes empreses (menys de 50 treballadors) per bé que també hi ha ubicades algunes empreses de grans dimensions. En total ocupen unes 10.000 persones.

Activitat en xifres

Els polígons de l’Eix Besòs destaquen per la seva centralitat urbana, la proximitat a zones residencials, les bones comunicacions viàries i ferroviàries i l’excel·lent dotació de serveis bàsics i estratègics. El seu emplaçament dins de la trama urbana de Barcelona, la connexió amb metro i autobús i la futura estació intermodal de la Sagrera faciliten la captació i retenció del talent i l’atractivitat de les empreses del polígon. D’altra banda cal destacar la proximitat a equipaments de recerca i innovació clau com el campus Diagonal-Besòs de la UPC, el districte 22@ o el Parc Tecnològic de Barcelona Activa.

Tot plegat configura un polígon inserit a l’entramat urbà de Barcelona que, al mateix temps, manté la seva identitat industrial i manufacturera i incorpora models innovadors vinculats a la indústria 4.0. (robòtica, IOT, fabricació additiva, Big Data...), a l’economia verda i circular o a l’economia social i solidària.