Gestió fiscal 1: Persones autònomes i societats civils

Descripció

Durant la sessió, totalment pràctica, aprendreu els conceptes bàsics sobre fiscalitat aplicats als professionals i els procediments per a realitzar el compliment legal de les obligacions tributaries i tenir una bona gestió i control de l'activitat professional desenvolupada.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

Durada:
Monosessió: 1 sessió de 4 hores
Contingut

Tots els professionals que desenvolupen activitats han de ser coneixedors de les obligacions administratives i fiscals mínimes que comporta la seva professió. Hi ha certs aspectes d'aquestes àrees que podran ser delegades a professionals per una major dificultat tècnica, però l'autònom/a ha de tenir una formació mínima per saber gestionar l'activitat de la qual és responsable.

Objectiu general:
Al finalitzar la sessió, cada participant hauria de conèixer els principals sistemes de liquidació de l'I.R.P.F. i de l'I.V.A. aplicables a la seva empresa, i quines obligacions fiscals bàsiques han de dur per evitar sancions per part de l'administració.

Objectius específics:
- Entendre els trets bàsiques de l'I.R.P.F. i de l'I.V.A.
- Saber calcular (a nivell introductori) liquidacions de l'I.R.P.F. i de l'I.V.A.
- Conèixer les principals obligacions fiscals: calendari fiscal, factures, llibres fiscals, etc. i sensibilitzar al participant de la importància de portar-ho al dia.
- Pràcticar la complementació de models impositius.

Temari:
1 L'I.RP.F.
- Introducció al seu funcionament.
- Pagaments fraccionats.
- Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
- Especialitats en societats civils.
- Calendari fiscal.
- Casos pràctics.
- Pràctica fiscal.
2. Retencions
- Rendiments de capital mobiliari.
- Rendiments d'activitats econòmiques: factures professionals.
- Calendari fiscal.
- Casos pràctics.
- Pràctica fiscal.
3. L'I.V.A.
- Introducció al seu funcionament.
- Sistemes de liquidació.
- Obligacions i llibres que cal portar de caràcter comptable i fiscal.
- Calendari fiscal.
- Casos pràctics.
- Pràctica fiscal.Professorat
CASALS ISART, MIREIA
FERRER RUBIO, OLGA
Conducció
OLGA FERRER RUBIO

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
nov. 13, 2020
10:00 - 14:00
Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE)
Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA, 08018
Català
-
Obertura de la inscripció 29/10/2020 a les 00:00h.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.