Incentius fiscals per a empreses : Bonificacions i deduccions per R+D+i

Descripció
Adreçat a aquelles empreses que estiguin interessades en sol·licitar incentius fiscals i/o bonificacions en la cotització a la Seguretat Social.
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 1:30 hores
Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


Entre els instruments amb què disposa l'Administració per impulsar la innovació empresarial es troben els incentius fiscals i les bonificacions.

Els incentius fiscals estan basats en deduccions a l'impost de societats per la realització de projectes d'investigació i desenvolupament i/o innovació tecnològica.

Les bonificacions es focalitzen en la quota empresarial de la seguretat social del personal investigador.

Conducció
Roger Torrent de F INICIATIVAS i Victor Rodenas de BARCELONA ACTIVA

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
des. 17, 2020
12:00 - 13:30
Català
44
Places

Més informació

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent