FORMACIÓ MODULAR REVESSTIM EL TEXTIL - BLOC 1 - MÒDUL 4: DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE

Descripció
Mòdul sobre planificació i construcció del projecte tenint en compte el focus estratègic i el pla de viabilitat.
Durada:
8 hores. Multisessió de 4 sessions.
Contingut

SESSIONS: 4 sessions de 2h.

OBJECTIUS GENERALS:

- Planificació de la primera fase de construcció del projecte i detecció del primer full de ruta necessari per portar-ho a terme.
- Construir el pla de viabilitat a curt, mig i llarg termini tenint en compte el focus estratègic i el full de ruta detectat a l'inici al focus estratègic .
- Construcció pràctica d'un pla d'acció viable a tres anys.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- L'anàlisi de costos
- Càlcul de preus de venda adequats per la viabilitat a curt, mig i llarg termini del projecte
- Crear estratègies de diversificació de risc o creixement.

TEMARI:

1. Desenvolupament del projecte 1: 
- Costos directes del producte o servei.
- Escandall de producte o servei.

2. Desenvolupament del projecte 2: 
- Model de Canvas social.
- Anàlisi de l'estructura interna necessària per al desenvolupament.
- Anàlisi extern d'interacció amb el projecte: clients potencials, mercats, distribució, comunicació, comercialització.

3. Desenvolupament del projecte 3. (pla de viabilitat) 
- Anàlisi de costos interns.
- Anàlisi de costos de producte.
- Anàlisi dels costos d'estructura fixes.
- Anàlisi de costos de comercialització i distribució.

4. Desenvolupament del projecte 4. (pla d¿acció) 
- Costos fixos i variables.
- Costos directes i indirectes
- Costos de distribució i comercials.
- Càlcul de punt d'equilibri.
- Càlcul de punt d'equilibri per línies de producte.

Conducció
Eba Inda i Esther Perelló - Fasolà Cooperativa

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
oct. 26, 2021
10:00 - 12:00
Aula virtual
oct. 28, 2021
10:00 - 12:00
Aula virtual
nov. 2, 2021
10:00 - 12:00
Aula virtual
nov. 4, 2021
10:00 - 12:00
Català
-
Sense places.