MÒDUL 1: Viabilitat i estratègia en projectes del sector cures

Descripció
Desenvolupament del projecte empresarial en el sector de les Cures des d'una mirada de l'Economia Social i Solidària. Mòdul sobre planificació i construcció del projecte tenint en compte el focus estratègic i el pla de viabilitat
Durada:
6 hores. Multisessió de 3 sessions.
Orientat a:

El públic destinatari d'aquesta formació són persones que participen o volen participar activament en el desenvolupament de projectes econòmics en el sector de les cures i l'atenció a les persones, que ja estiguin constituïts o en procés de creació.

Contingut

Començarem analitzant els conceptes clau que defineixen un model de negoci, utilitzant l'eina de canvas social. Basat en el clàssic business model canvas, però amb una adaptació amb enfocament social i al sector de les cures. Continuarem explorant les bases de la sostenibilitat dels projectes de cures, aprendrem a calcular estudis de pre-viabilitat i acabarem analitzant escenaris d'acció per desenvolupar el projecte.


Metodologia: Sessions pràctiques, participatives, dinàmiques i amb exemples del sector.

Sessions: 3 sessions de 2h.

OBJECTIUS GENERALS:
- Planificació de la primera fase de construcció del projecte i detecció del primer full de ruta necessari per portar-ho a terme. 
- Construir el pla de viabilitat a curt, mig i llarg termini tenint en compte el focus estratègic i el full de ruta imaginat. 
- Construcció pràctica d'un pla d'acció viable a tres anys. 


OBJECTIUS ESPECÍFICS: L'anàlisi de costos

Càlcul de preus de venda adequat per la viabilitat a curt, mig i llarg termini del projecte 
Crear estratègies de diversificació de risc o creixement. 


TEMARI:
1. Desenvolupament del projecte 1: Model de Negoci
- Model de Canvas social.
- Anàlisi de l'estructura interna necessària per al desenvolupament. Cadena de valor interna.
- Anàlisi extern. Factibilitat. Dimensionament de clients potencials i mercats.


2. Desenvolupament del projecte 2: Pla de Pre-viabilitat
- Anàlisi de costos interns. 
- Anàlisi dels costos fixes i variables.
- Diferents estratègies per optimitzar el costos en el sector de les Cures.
- La importància del volum i el marge en el sector de les cures.


3. Desenvolupament del projecte 3: Pla d'acció
- Càlcul de punt d'equilibri.
- Diferents estratègies d'ajust del punt d'equilibri en les iniciatives de cures.
- Diferents estratègies d'enfortiment de les iniciatives de Cures. 

Aquesta activitat forma part de l'oferta de formació modular per a organitzacions del sector de les cures 2021. En aquests, es treballa l'especificitat del sector, amb exemples, casos reals i eines testades mitjançant l'acompanyament d'iniciatives del sector en el marc del programa Activem CurESS de Barcelona Activa. Els mòduls es poden cursar de manera independent o com a un itinerari.
- Mòdul 1: Viabilitat i estratègia en un projecte de cures
- Mòdul 2: Planificació comercial en les organitzacions del sector de les cures
- Mòdul 3: El Model de gestió de serveis de cures


Conducció
Jordi Framis i Daniel Arricivita

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Sessió presencial
oct. 14, 2021
16:00 - 18:00
Sessió presencial
oct. 21, 2021
16:00 - 18:00
Sessió presencial
oct. 28, 2021
16:00 - 18:00
InnoBA, Carrer Perú, 52,, BARCELONA
Català
-
Inscripció tancada.