Mòdul 3: El Model de gestió de serveis de cures

Descripció
Aquest mòdul està especialment dissenyat per iniciatives que ofereixen serveis d'atenció a les persones.
Durada:
6 hores. Multisessió de 3 sessions.
Orientat a:

El públic destinatari d'aquesta formació són organitzacions del sector de les cures i l'atenció a les persones, especialment aquelles dedicades a prestar serveis d'assistència domiciliària o similar. Especialment dirigit a aquelles persones que tenen o volen tenir funcions i tasques de lideratge o coordinació dins de les iniciatives

Contingut

Mòdul sobre el model de Gestió de Serveis de cures des de l'ESS: coneixerem quins són els processos que cal activar dins de l'organització des de que es comença l'acció comercial, es produeix l'entrada de clientela, es presta el servei i aquest finalitza i s'avalua, com s'organitzen les diferents àrees per prestar un servei i quins rols intervenen en cada procés.


Metodologia: Sessions pràctiques, participatives, dinàmiques i amb exemples del sector.

Sessions: 3 sessions de 2h.


OBJECTIUS GENERALS:
- Conèixer el model de gestió de Serveis de Cures. 
- Generar un marc comú.


OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Poder començar a implementar i desplegar el model.
- Mirada global del servei.


TEMARI:
1. El model de gestió de Serveis de cures I
- El model.
- La comercialització dins del model.
- Els serveis dins del model
- Els processos dins del model.


2. El model de gestió de Serveis de cures I
- Els Rols i les funcions.
- Els documents i les eines.
- Els indicadors. 


3. La implementació i el desplegament del Model.
- Per on començar a desplegar el model?
- Quin són els elements clau?
- Les eines i els documents del model.
- El Model i la resta de processos empresarials.

Aquesta activitat forma part de l'oferta de formació modular per a organitzacions del sector de les cures 2021. En aquests, es treballa l'especificitat del sector, amb exemples, casos reals i eines testades mitjançant l'acompanyament d'iniciatives del sector en el marc del programa Activem CurESS de Barcelona Activa. Els mòduls es poden cursar de manera independent o com a un itinerari.
- Mòdul 1: Viabilitat i estratègia en un projecte de cures
- Mòdul 2: Planificació comercial en les organitzacions del sector de les cures
- Mòdul 3: El Model de gestió de serveis de cures

Conducció
Daniel Arricivita

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Sessió presencial
nov. 18, 2021
16:00 - 18:00
Sessió presencial
nov. 25, 2021
16:00 - 18:00
Sessió presencial
des. 2, 2021
16:00 - 18:00
InnoBA, Carrer Perú, 52,, BARCELONA
Català
23
Places