Les obligacions fiscals de les associacions - Aula Virtual (Nova)

Descripció
Així, l'objectiu general serà aportar elements i eines per tal d'establir els processos jurídics i fiscals de les noves iniciatives emprenedores per aconseguir: Optimització de la tria de format jurídic i de la constitució Aprofundir en els coneixements dels propis formats jurídics i la seva fiscalitat Compliment de les obligacions Transparència i rendició de comptes Objectius generals de l'activitat: Conèixer les qüestions fiscals bàsiques i saber quines són les obligacions que s'han d'atendre davant la hisenda pública i les diferents repercussions tributàries existents en funció de la forma jurídica adoptada. Objectius específics de l'activitat: Promoure el coneixement de la legislació aplicable. Conèixer les obligacions fiscals de les associacions i fundacions Saber dins de quin sistema tributarà cada entitat. Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les entitats. Saber les particularitats de les associacions i fundacions respecte a l'Impost de Societats Entendre el funcionaments de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu . Conèixer les obligacions fiscals de les cooperatives i societats laborals Conèixer la càrrega impositiva de la societat cooperativa i laboral Entendre el funcionaments dels impostos i tributs d'aplicació a les societats Saber les avantatges fiscals de les cooperatives i societats laborals respecte a l'Impost de Societats Resoldre dubtes individuals.
Durada:
3 hores. Multisessió de 2 sessions.
Orientat a:

Oberta a les organitzacions que vulguin aprofundir en aquest àmbit.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en 2 sessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés.

Temari complert:

Quines són les obligacions fiscals de les organitzacions no lucratives.

Lleis que regulen les obligacions fiscals

L'impost de societats

L'impost sobre el valor afegit (IVA)

La declaració d'utilitat pública


Requeriments tècnics per impartir l'activitat:

Pantalla
Altaveus
Powerpoint
Office
Wifi

Conducció
FACTO ASSESSORS, SCCL

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
nov. 2, 2021
10:00 - 11:30
Aula virtual
nov. 3, 2021
10:00 - 11:30
Català
24
Places
Aula virtual
des. 13, 2021
16:00 - 17:30
Aula virtual
des. 14, 2021
16:00 - 17:30
Català
25
Places

Més informació

Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!

Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.