PROGRAMA EMPRESES RESPONSABLES DE BARCELONA.GENER 2019

Descripció
Des de Barcelona Activa volem ajudar a les empreses a impulsar la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a través d'un Programa específic de formació i suport tècnic. Per a totes les empreses, cada cop és més rellevant poder crear confiança en els seus clients, el seu propi equip, la comunitat, i altres grups d'interès. La gestió de la responsabilitat social és la manera de garantir que els valors de compromís amb la societat prenen un sentit empresarial i formen part de la identitat corporativa. Les empreses participants, gaudiran d'un procés d'acompanyament i consultoria individualitzat orientat a l'acció, a més de tallers conjunts, que permetran compartir bones pràctiques i generar sinergies amb altres persones directives.
Durada:
24:30 hores. Multisessió de 7 sessions.
Contingut

El programa està pensat per tal que les empreses puguin dissenyar una estratègia d'RSC abastant tots els àmbits, tot i que posant el focus en aquells aspectes que resultin més interessants per a cada organització.

La formació combina 7 tallers presencials de 3'5 hores amb 5 sessions d'assessorament "in company".

Pels tallers presencials es combinen els coneixements teòrics amb estudis de casos reals, de forma que es visibilitza l'aplicació dels mateixos, mentre que els assessoraments es fan a la empresa i es treballa exclusivament en el vostre cas i en la elaboració dels outputs.

Un cop que totes les empreses hagin obtingut els seus Plans d'RSC es farà una sessió de tancament i presentació de resultats.

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmìc empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d¿acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials"

Conductor
INGENIERÍA SOCIAL

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
feb. 6, 2019
15:30 - 19:00
feb. 13, 2019
15:30 - 19:00
feb. 20, 2019
15:30 - 19:00
feb. 27, 2019
15:30 - 19:00
març 6, 2019
15:30 - 19:00
març 13, 2019
15:30 - 19:00
març 20, 2019
15:30 - 19:00
Incubadora MediaTic
Roc Boronat 117 2a Planta
Barcelona, 08018
-
Sense places.

Més informació

Per més informació contactar amb: javier.lopez@barcelonactiva.cat