Introducció al disseny 3D amb Blender

Descripció
Blender és una aplicació de creació 3D en programari lliure: modelatge, animació, composició i edició de vídeo, simulació física i creació de jocs i contingut interactiu.
Durada:
12 hores. Multisessió de 3 sessions.
Contingut
Blender és un programa multiplataforma dedicat al modelatge, animació i creació d'imatges en 3D. Quan treballem en 3D imitem les tres dimensions del món real, i per això podem aconseguir imatges molt convincents des d'un punt de vista fotogràfic. Però molts creadors també fan servir eines de 3D no per aconseguir realisme, sinó per la flexibillitat i les possibilitats que aquests programes proporcionen en la creació d'imatges o animacions en general. Blender té una llicència de programari lliure, cosa que ens permet utilitzar-lo indistintament per a qualsevol finalitat, personal o comercial, de manera gratuïta, i modificar-lo d'acord amb les nostres necessitats si comptem amb els mitjans o els coneixements per fer-ho.

En aquestes tres sessions farem una introducció a Blender que ens servirà per utilitzar el programa de manera elemental. Però no ens limitarem als aspectes purament mecànics sobre com fer funcionar el programa, sinó que, a través de pàgines web i llibres de referència, intentarem apropar-nos a tot l'ecosistema de recursos que hi ha dins la comunitat de Blender i el 3D en general.

Aquesta activitat pot interessar tant a persones sense coneixements sobre 3D com a d'altres que ja hagin utilitzat altres programes d'aquesta disciplina i vulguin aprendre els fonaments de l'ús de Blender. És imprescindible ser una persona usuària autònoma amb l'eina informàtica. I, tot i que no és estrictament imprescindible, és molt recomanable tenir coneixements bàsics sobre imatge digital.

TEMARI

Sessió 1

1. Presentació del taller i del desenvolupament del programa docent.
2. Mostra de creacions fetes amb Blender
3. Conceptes de la interfície de Blender i com adaptar-la a les nostres necessitats.
4. Les vistes i altres tecles d'accés ràpid imprescindibles
5. Contextualització i història de Blender. Requisits bàsics de hardware i software per instal·lar el programa
6. Manipulacions bàsiques dels objectes: moure, girar, escalar i duplicar. Exercici: Creem un arc de triomf format per cubs.
7. El nostre primer render i les seves opcions elementals. Postproducció molt senzilla d'un render utilitzant el compositor de nodes.

Sessió 2

1. Mostra de creacions fetes amb Blender
2. Ús d'addons i complements.
3. Creació de nous objectes: geometries i làmpades
4. Introducció al modelatge. Exercici: Creem un dau. Ús elemental de modificadors. Altres pràctiques i rutines de modelatge.
5. Sistemes de coordenades global, locals i altres. Transformacions basades en aquests.
6. Assignació de materials als objectes

Sessió 3


1. Mostra de creacions fetes amb Blender
2. El sistema de gestió de la informació en blocs de dades, clau de volta per a l'ús del programa en condicions reals de producció.
3. Paràmetres clau pel control de la il·luminació.
4. Introducció als conceptes de material i al de textura, i al seu ús. Exercici: creació personal incorporant els elements i rutines treballats fins ara (dau modelat, il·luminació i materials, principalment).
5. En alguns casos podrem tenir la sort de comptar amb cert marge de maniobra pel que fa a temps, que ens permeti abordar qüestions com l'animació de paràmetres, o altres configuracions i possibilitats més avançades del programa.

Més informació a http://la pàgina web de Blender.

Professor
PORRAS ESTUPIÑÁ, JORDI
Conductor
Raimon Guarro

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
març 18, 2019
09:00 - 13:00
març 20, 2019
09:00 - 13:00
març 22, 2019
09:00 - 13:00
Cibernàrium-MediaTic
C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona, 08018
-
Obertura de la inscripció 11/03/2019 a les 08:30h.

Més informació

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.