Finances per empresaris i empresàries: interpreta els números de la teva empresa

Descripció
L'objectiu d'aquesta activitat és que els empresaris i empresàries tinguin elements per poder analitzar els estats financers de la seva empresa, i elaborar una planificació.
Durada:
8 hores. Multisessió de 2 sessions.
Orientat a:

Taller adreçat a persones amb responsabilitat dins de les empreses interessades en aprofundir en els seus coneixements sobre gestió financera, especialment per preparar-se per la cerca de finançament per la seva societat. 

Contingut

En aquest taller pràctic coneixerem les obligacions mercantils i fiscals de les societats mercantils vinculats als comptes anuals.
Introduirem els conceptes més rellevants relacionats amb el balanç i el compte de resultats, per després aprofundir en l'anàlisi dels estats financers amb la finalitat de poder diagnosticar les necessitats financeres de l'empresa i millorar la planificació.

TEMARI:
1-Comptabilitat, finances i fiscalitat

2-Els comptes anuals

    a.El balanç

    b.El compte de pèrdues i guanys

3-Anàlisi bàsica dels comptes anuals d'una societat

    a.El punt mort

    b.Els ratis

4-Anàlisi avançat dels comptes anuals d'una societat

    a.Necessitats Operatives de Fons (NOF) vs. Fons de Maniobra

    b.Fonts de tresoreria empresarial

    c.Introducció a la valoració de l'empresa

Conductor
Victor Ródenas

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
feb. 21, 2019
16:00 - 20:00
feb. 28, 2019
16:00 - 20:00
Oficina d'Atenció a les Empreses
Roc Boronat, 117
Barcelona, 08018
12
Places