Workshop Prototype2Market: Pla de certificació i homologació de producte

Descripció
Els nous workshops PROTOTYPE2MARKET tenen l'objectiu de millorar la sortida al mercat dels prototips d'empreses i persones emprenedores.

Estan compostos d'una sessió grupal (4 hores) i dues individuals voluntàries (1h/empresa) per a revisar el pla individualitzat de l'empresa i la seva posada en marxa.

El workshop "Pla de certificació i homologació de producte" se centrarà en el marcatge CE i les directives europees.
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 4 hores
Orientat a:

El programa Prototype2Market va dirigit a empreses, cooperatives i persones emprenedores en procés de prototipatge de producte.

Contingut

Abans de la creació del mercat únic europeu, les administracions de cada país tenien la responsabilitat sobre el compliment dels productes amb normatives nacionals.

El 1985 es crea el mercat únic europeu, sobre les bases d'aconseguir la lliure circulació de productes, serveis i persones al llarg de tota la Unió Europea (UE). És per això que es fa necessari la cerca de mitjans per a l'eliminació de les barreres tècniques i l'harmonització de les legislacions dels diferents estats membres.

A partir d'aquest efecte, l'harmonització de les legislacions és limitat a l'adopció, a través de les Directives de Nou Enfocament, dels requisits essencials que els productes han de complir per a la seva comercialització.

Es fa imperatiu, per tant, que les empreses productores coneguin i apliquin la legislació vigent.


PROGRAMA:

 • Què és el marcat CE i com afecta al desenvolupament del meu producte
 • Directives europees de Nou Enfocament i Normes Harmonitzades. Què són, on trobar-les, com utilitzar-les.
  • Estudi de la Directiva 2006/42/CE de Màquines:
  • Estudi de riscos associats al producte (PL i PRL).
  • Mesures correctives segons normativa "UNE EN ISO 12100 Reducció del risc"
  • Mesures preventives suplementàries UNE EN 953
  • Sistemes de comandament UNE EN 13849
 • Expedient tècnic i documentació associada al marcat CE
Conducció
Laura Calvo (CIM UPC)
Finançament
Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.2. Indústria 4.0, prototipatge industrial i economia verda.

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
des. 9, 2019
09:30 - 13:30
Parc Tecnològic de Barcelona Activa
Marie Curie, 8-14
Barcelona, 08042
6
Places

Més informació

CALENDARI SESSIONS GRUPALS I INDIVIDUALITZADES per a la temàtica "Pla d'homologació i certificació de producte":

 • Workshop grupal (9:30-13:30): 9 desembre 2019
 • Entrevista individual d'estratègia del pla d'acció (1 h/empresa en horari pre-concertat): 12 desembre  2019*
 • Entrevista individual de feedback del pla d'acció (1 h/empresa en horari pre-concertat): 19 desembre 2019*

*les sessions individualitzades han de ser demanades explícitament per les empreses en un formulari que es facilitarà després de la inscripció. Les places són limitades.PER A MÉS INFORMACIÓ DEL PROGRAMA PROTOTYPE2MARKET i les seves edicions: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/prototype2market


PER A MÉS INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PROTOTIPATGE I INNOVACIÓ DE BARCELONA ACTIVA: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/prototipatge-innovacio