Introducció a Raspberry Pi i Raspbian

Descripció
En aquest taller de dos dies desmitificarem la RaspberryPi, entendrem què és, quines diferències té amb l'Arduino i quines aplicacions té. Farem tots els passos necessaris amb una RaspberryPi per tal de poder-la fer funcionar: formateig de la SD, entendre les comandes bàsiques de Linux, etc. També farem unes petites activitats de programació amb Python per controlar sensors i actuadors.
Durada:
8 hores. Multisessió de 2 sessions.
Contingut

- Entendre que és la RaspberryPi, i perquè serveix

- Saber preparar un sistema amb la RaspberryPi

- Saber utilitzar un sistema RaspberryPi

- Saber programar i controlar el GPIO de la RaspberryPi


TEMARI

- Diferència entre RaspberryPi i Arduino

- Caracteristiques tècniques de la RaspberryPi

- Aplicacions i projectes possibles amb la RaspberryPi

- El GPIO

- Preparar la SD

- Formateig de la SD

- Instal·lació del sistema operatiu de la RaspberryPi

- Connexió remota amb la RaspberryPi des del nostre portàtil

- Test del sistema operatiu

- Instruccions bàsiques de Linux

- Instruccions bàsiques de Python

- Entrades digitals

- Motors

- Relés

- Sensors

- Connexió d'un relé a la RaspberryPi


ATENCIÓ: 

- L'alumnat ha de portar el seu PC amb un adaptador per poder connectar-li targetes SD, així com un petit allargo.

- Aquesta activitat s'imparteix al Parc Tecnològic de Nou Barris

Professorat
CRUZ ROVIRA, DANIEL
MARTÍNEZ CARMONA, OSCAR
Conducció
Fèlix Vinyals

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
des. 16, 2019
16:00 - 20:00
des. 19, 2019
16:00 - 20:00
Parc Tecnològic de Barcelona Activa
Marie Curie, 8-14
Barcelona, 08042
-
Obertura de la inscripció 09/12/2019 a les 08:30h.

Més informació

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.