Com fer un pla estratègic de creixement

Descripció

Taller que permet estructurar un procés de reflexió estratègica sobre el nostre negoci i les seves potencialitats de creixement i millora.

Monosessió: 1 sessió de 3 hores

Activitat gratuïta

Durada:
Monosessió: 1 sessió de 3 hores
Orientat a:
Activitat destinada a qualsevol professional autònom o directiu d'una microempresa que vulgui millorar les perspectives de futur del seu negoci.
Contingut

El taller té com a objectiu principal realitzar un procés de reflexió estratègica i planificació del creixement de l'empresa.

Cada empresa participant desenvoluparà el seu propi pla, a través d'una eina d'autoús.

Un document on es recolliran els diferents reptes de creixement en els quals es troba. Reptes, com ara la internacionalització, la penetració en nous segments de mercat, la posada en marxa de nous serveis o la capacitat financera per al desenvolupament dels projectes.

TEMARI:
1. Introducció:

Què és un pla estratègic de creixement i quina és la seva importància.

2. BLOC I: AUTODIAGNOSI I ESCENARI DE FUTUR:

A patir d'un primer qüestionari d'autoevaluació es farà un anàlisi pormenoritzat de la situació actual de l'empresa i s'identificaran punts de millora i oportunitats de creixement. Després de prioritzar-les, s'obtindrà l'escenari de futur que serà la base per la planificació

3. BLOC II: PLA D'OBJECTIUS I ACCIONS:

Amb tota la informació de l'apartat anterior, fruit de la reflexió estratègica, es desenvoluparà la fase de definició d'objectius, accions i tasques amb la corresponent calendarització i determinació d'altres variables fonamentals en el pla estratègic.

Activitat impartida per Susana Vega González, tècnica del servei de Diagnosi i consultoria empresarial de Barcelona Activa.

Aquesta activitat requereix d'un mínim de 6 participants. En cas que el nombre d'inscripcions no arribi al nombre requerit, ens posarem en contacte amb les persones inscrites per proposar la seva participació en la següent edició.


Conducció
Susana Vega González

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
març 17, 2020
09:30 - 12:30
Oficina d'Atenció a les Empreses
Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA, 08018
-
-
Obertura de la inscripció 02/03/2020 a les 00:00h.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.