Mercats de demanda i mercats d'oferta o com articular la millor oferta al consumidor/a (NOVA)

Descripció
Definim en quin tipus de mercat (oferta o demanda) ens ajuda a determinar quines són les característiques clau. És una eina d'anàlisi imprescindible per elaborar el nostre pla de màrqueting i comercial. Durant la càpsula veurem quins són els factors (drivers) clau d'una categoria. Número i característiques dels nostres competidors/res directes. La segmentació de mercat com a forma de profunditzar i adequar la nostra oferta en un mercat d'oferta. Anàlisis del consumidor/a actual i previsió de les necessites futures a través de les matrius de competència. Anàlisi del producte/servei. Veure quins son els elements nuclears i perifèrics que determinen la nostra proposta de valor i per finalitzar veurem com podem buscar un oceà blau, o com passar d'un mercat d'oferta a un de demanda.
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 5 hores
Orientat a:

Persones que estan competint en un mercat actual o volen definir la seva oferta per competir millor.

Contingut

Objectius generals:

Dotar d¿eines i metodologia per realitzar un bon anàlisi del nostre mercat, de la nostra clientela i dels productes.

Objectius específics:

Definir una estratègia i les accions que li donen contingut segons el tipus de mercat.
Analitzar el nostre mercat segon l'anàlisi de la demanada: Com és la nostra clientela potencial i real?¿ i ¿Anàlisi de l¿oferta: Quant potencial té el meu producte?.

Temari:

-Analitzar el mercat segons tamany, unitats, facturació, volum.
-Analitzar el mercat segons competència. Tipus de competència.
-Analitzar el mercat segons tipologies i segments de consumidor/a
-Analitzar el consumidor/a des de perspectiva de consum i d¿oferta.
- Clientela actual i clientela potencial
-Analitzar el mercat segons l¿oferta (valor)
-Posicionament
-Estratègies per competir en un mercat d¿oferta
-Estratègies per passar d¿un mercat d¿oferta a un de demanda segons:
        -Oferta
        -Producte

Activitat impartida per Carlos Pérez de Galactinet

Professorat
PÉREZ GÓMEZ, CARLOS
Conducció
Carlos Pérez

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
març 13, 2020
09:30 - 14:30
Oficina d'Atenció a les Empreses
Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA, 08018
-
-
Obertura de la inscripció 27/02/2020 a les 00:00h.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.
En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l¿apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D¿aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.