Comunicació per la comercialització de productes tèxtils

Descripció
Aquest taller té com a objectiu ensenyar a comunicar la seva marca i els seus productes tèxtils i a diferenciar-se com a projecte d'Economia Social i Solidària. La finalitat és que l'alumnat sigui capaç de d'explicar la història i els valors del seu projecte empresarial i elabori un Pla de Comunicació amb el qual donar a conèixer (i comercialitzar) els seus productes.
Durada:
12 hores. Multisessió de 3 sessions.
Contingut

OBJECTIUS GENERALS:
-Saber explicar la història de la marca, els seus trets distintius, els seus elements bàsics i els seus valors.
-Aprendre a idear, planificar, executar i monitoritzar un pla de comunicació amb valors.


OBJECTIUS ESPECÍFICS:
-Reforçar els coneixements i habilitats en comunicació per ser capaços de dissenyar i liderar un model comunicatiu propi.
-Escollir els canals presencials i digitals on tenir presència, la idiosincràsia de canal i les principals eines per utilitzar-los.
-Explorar les bones pràctiques en el sector del tèxtil i de l'Economia Social i Solidària.

TEMARI:
1.La marca i la història de marca. Elements visuals i no tangibles de la marca. La comunicació amb valors.
2.El Pla de Comunicació I: públic objectiu, objectius, DAFO, estratègies, rols i calendari editorial.
3.El Pla de Comunicació II: canals (web, xarxes, newsletter), accions (online i offline), monitorització i eines complementàries.

CONTINGUTS:

Sessió 1.
La marca. Aspectes visuals i no tangibles de la marca. Comunicar amb valors.
Quina és la història del teu projecte i la teva marca? Les claus d¿un bon relat. Què és crear una marca? Quins són els elements visuals que en formen part? Quins elements no tangibles també defineixen una marca?
La importància de comunicar amb valors i tenir un discurs propi. La incorporació de l¿Economia Social Solidària en la comunicació.
Teoria il·lustrada amb exemples.
Dinàmica amb grups de 4 o 5 participants per analitzar marques del sector i valorar la seva imatge. Posada en comú dels resultat de cada cas.
Exercici perquè els alumnes comencin a traçar un esborrany de la seva marca.


Sessió 2.
El Pla de Comunicació I.
Descripció del públic objectiu, objectius del Pla, DAFO, disseny d'estratègies, assignació de rols i creació d¿un calendari editorial.
Explicació d'una part del Pla de Comunicació basat en exemples reals.
Dinàmica col·laborativa per començar a dissenyar cada pla.


Sessió 3.
El Pla de Comunicació II.
Elecció de canals (web, xarxes, newsletter), materials, disseny d'accions (online i offline), aspectes claus de la monitorització de la comunicació i explicació de les principals eines comunicatives existents.
Explicació de la segona part del Pla de Comunicació basat en exemples reals.
Explicació de les principals eines complementàries que ajuden a comunicar.
Dinàmica col·laborativa per posar en comú els coneixements adquirits durant aquesta sessió.


Sessió d'acompanyament grupal
Valors, identitat i història de marca. Exercici per grups per analitzar la imatge de tots els projectes.
Quins canals i estratègies escollir segons el cas de cada alumne. Resolució de dubtes i presentació col·lectiva dels esbossos de tots els plans de comunicació.
Resum de les idees clau del mòdul i resolució de dubtes.
Presentació col·lectiva dels esbossos del Pla de Comunicació i debat.


Conducció
Daniel Gutiérrez Abella

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
oct. 22, 2019
10:00 - 14:00
oct. 24, 2019
10:00 - 14:00
oct. 29, 2019
10:00 - 14:00
InnoBA
Perú, 52
Barcelona, 08018
6
Places

Més informació

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D'aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.