Reconstrucció 3D a partir de fotografies amb eines lliures

Descripció
Tens curiositat per l'escaneig 3D? Durant aquesta càpsula aprendrem a crear models digitals texturitzats partint només de fotografies. Això ho farem utilitzant eines lliures i gratuïtes que ens permeten aconseguir resultats professionals, i al mateix temps controlar i entendre el procés.
Durada:
8 hores. Multisessió de 2 sessions.
Contingut

Aquesta formació proposa als participants aprendre a elaborar models 3D d'objectes reals existents. Hi ha diverses maneres de reconstruir objectes i escenes en 3D i en aquest cas veurem com funciona un mètode que es basa en fotografies convencionals. Aquest mètode, que anomenem fotogramètric, consisteix a comparar la informació que sobre una mateixa escena ens donen les fotografies preses des d'angles diferents, i això serveix per a elaborar el model 3D.


Aquesta comparació de fotografies es basa en càlculs matemàtics complexos i en aquest curs aprendrem a utilitzar eines lliures com per exemple PPT, Meshlab i Blender que ens ajuden a fer-los. Encara que el procés és més lent comparat amb solucions com 123D d'Autodesk, al final podem acabar aconseguint resultats i textures molt detallades i sempre tenim tot el control sobre el procés.


TEMARI

1. Introducció als mètodes d'escaneig 3D en general

2. Fases del mètode fotogramètric de reconstrucció 3D

3. Pràctica elemental de reconstrucció 3D

4. Control d'aspectes avançats de reconstrucció, simplificació i texturització

Professorat
CRUZ ROVIRA, DANIEL
Conducció
Raimon Guarro

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Places
Inscripció
nov. 26, 2019
09:30 - 13:30
nov. 28, 2019
09:30 - 13:30
Cibernàrium-MediaTic
C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona, 08018
4
Places
des. 2, 2019
16:00 - 20:00
des. 4, 2019
16:00 - 20:00
Cibernàrium-MediaTic
C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona, 08018
-
Obertura de la inscripció 25/11/2019 a les 08:30h.

Més informació

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.