Legal Structures and Tax Systems for "Autónomos/as" and Companies

Descripció

We are going to analyse the basic Tax System for each Legal Structure: Autónomo/a, Partnership and Limited Liability Company. We will analyse the following Taxes: IRPF (Income Tax), IS (Company Tax) and IVA (Value Added Tax).

Monosession: 1 session of 3 hours

Free of charge activity

Durada:
Monosessió: 1 sessió de 3 hores
Contingut

Main goal:
Enable the attendees to identify the taxes associated with the legal form of their business as well as to understand the mechanism of calculation and settlement of each of the taxes.

Agenda:1.- Introduction to the Tax Systems: each Legal Structure has its Taxes
1.1.-Autónomo
1.2.- Partnership
1.3.-Company
2.-Autónomo
2.1.-Why shall I become an Autónomo?: management for an Autónomo
2.2.-Which will be my duties?
2.2.1.-Unlimited Liability
2.2.2.-Social Security
3.- Partnership
3.1.-Why shall create a Partnership?: management for a Partnership
3.2.-Which will be my duties?
3.2.1.- Unlimited Liability for Partners
3.2.3.- Social Security
4.-Income Tax for Autónomos and Professional Partnerships IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
4.1.-What is the IRPF?
4.2.-Who must pay this Tax?
4.3.-What is the Collection Calendar?
4.4.-Which are the Tax Rates?
4.5.-How do I calculate this Tax?
FM-047 Fitxa dactivitat v.05 / 3
4.6.-How do I pay this Tax?
5.-Limited Liability Company
5.1.-Why shall I become an Company?: management for a Company
5.2.-Which will be my duties?
5.2.1.- Limited Liability for Partners
5.2.2.- Unlimited Liability for the Administrador.
6.- Income Tax for Companies and Commercial Partnerships
IS (Impuesto de Sociedades)
6.1.-What is the IS?
6.2.-Who must pay this Tax?
6.3.-What is the Collection Calendar?
6.4.-Which are the Tax Rates?
6.5.-How do I calculate this Tax?
6.6.-How do I pay this Tax?
7.-IVA (Value Added Tax)
7.1.-What is the IVA?
7.2.-Who must pay this Tax?
7.3.-What is the Collection Calendar?
7.4.-Which are the Tax rates?
7.5.-How do I calculate this Tax?
7.6.-How do I pay this Tax?
8.-How do I become an Autónomo?: Procedure for becoming an Autónomo
9.-How do I create a Partnership?: Procedure for creating a Partnership
10.-How do I incorporate a Company? Procedure for Company incorporation

Professorat
MARTÍNEZ BLANCO, CRISTINA
Conducció
Cristina Martinez

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
març 11, 2020
09:30 - 12:30
C. Iniciativa Emprenedora - Glòries
Carrer Llacuna, 156 - 162,
BARCELONA, 08018
-
-
Obertura de la inscripció 25/02/2020 a les 00:00h.

Més informació

Si no formes part de la comunitat Netactiva, cal que t'enregistris trucant al 901 551 155 i sol·licita dia i hora per a una sessió informativa. O bé, fes clic aquí.

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.