Prototipatge de producte a les petites empreses. Per on comencem? (NOVA)

Descripció
Abans de llançar un producte al mercat és necessari prototipar. El prototip ha de servir per a demostrar si la idea és viable o no, tan tècnicament com pel negoci. Però com es fa? En aquesta càpsula es donaran les eines per a encarar la fase de prototipatge de manera realista i estratègica, aprofitant les tecnologies de disseny i fabricació digital. Activitat de 2 hores
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 2 hores
Orientat a:

Empresa petita i mitjana i persones autònomes

Contingut

Objectius generals:

Les persones participants tindran les eines i els recursos suficients per a posar en marxa un pla de prototipatge a la seva empresa.

Objectius específics:

-Establir les fases essencials d¿un pla de prototipatge
-Coneixements bàsic per a elaborar un pla de prototipatge
-Difusió de recursos disponibles.
Perfil d¿entrada: (especificar a quin públic destinatari s¿enfoca l¿activitat, i si aquest públic requereix d¿algun perfil d¿entrada concret o uns coneixements previs específics. Cal poder crear un grup ¿homogeni¿ o amb un cert perfil o coneixements específics)
Empresa petita i mitjana i persones autònomes.

Temari:

Abans de llançar un producte al mercat és necessari prototipar. El prototip ha de servir per a demostrar si la idea és viable o no, tan tècnicament com pel negoci. Però com es fa?
En aquesta càpsula es donaran les eines per a encarar la fase de prototipatge de manera realista i estratègica, aprofitant les tecnologies de disseny i fabricació digital.
Durant la sessió es tractaran els següents temes:
-Estratègia de prototipatge de producte per a petites empreses
-Fases del pla de prototipatge
-Tecnologies de fabricació digital al servei del prototipatge
-Pinzellades d¿aspectes importants a tenir en compte en la fase de prototipatge (patentabilitat, certificacions, mercat, etc.)
-Recursos disponibles a Barcelona per a petites empreses i persones autònomes

Conducció
Adreu Belles

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
març 23, 2020
09:30 - 11:30
Parc Tecnològic de Barcelona Activa
Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA, 08042
-
-
Obertura de la inscripció 08/03/2020 a les 00:00h.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.
En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l¿apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. D¿aquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.