Com tramitar telemàticament societats civils privades (NOVA)

Descripció
L'objectiu principal de la formació es saber quin es el procediment per constituir la societat, així com els documents necessaris per la constitució. A més saber les obligacions fiscals i laborals que derivaran de la constitució duna societat civil privada
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 2 hores
Orientat a:

Persones emprenedores que hagin decidit constituir-se telemàticament com a "autònoms" a través de Barcelona Activa.

Contingut

El servei de constitució d'empreses permet constituir telemàticament societats mercantils en un període mitjà de 4-7 dies per les SL, constituir societats civils pri-vades i donar d'alta com empresari individual de manera inmediata
Per tal d'accedir a aquest servei cal que la persona emprenedora hagi assistit a una de les dues càpsules formatives "Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa" de dues hores de durada, ja sigui aquesta, la destinada a constituir societat mercantils o la destinada a empresaris individuals (autònoms).

Conducció
Verónica Dieguez, Jolanta Wielkopolan i Sara Pallarés

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
març 25, 2020
12:00 - 14:00
Oficina d'Atenció a les Empreses
Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA, 08018
-
-
Obertura de la inscripció 10/03/2020 a les 00:00h.

Més informació

És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.
Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.
En cas que no puguis assistir a l'activitat, és necessari que et donis de baixa amb 12 hores d'antel·lació entrant a l'apartat ACTIVITATS del teu Espai Personal, al qual pots accedir fent clic aquí. Daquesta manera una altra persona podria aprofitar la teva plaça.
La realització de les activitats està condicionada a la inscripció d'un mínim d'alumnes. En cas de cancel·lació s'avisarà a les persones inscrites.
Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà