PROGRAMA EMPRESES RESPONSABLES ABRIL 2020

Descripció
Per a les empreses és cada cop més rellevant poder crear confiança en els seus clients, el seu propi equip, la comunitat i altres grups d'interès. La gestió de la Responsabilitat Social Corporativa és la forma de garantir que els valors de compromís amb la societat prenen un sentit empresarial i formen part de la identitat corporativa. Des de Barcelona Activa volem ajudar a les empreses a integrar la Responsabilitat Social Corporativa mitjançant un programa específicament dissenyat per a aquest fi. Les empreses participants, gaudiran d'un procés d'acompanyament i consultoria individualitzat orientat a l'acció, a més de tallers conjunts, que permetran adquirir coneixements per implementar i gestionar la RSC a les organitzacions, compartir bones pràctiques i generar sinergies amb altres persones directives.
Durada:
24:30 hores. Multisessió de 7 sessions.
Contingut

Empreses Responsables de Barcelona és un programa eminentment pràctic que està pensat per tal que les empreses adquireixin els coneixements necessaris per dissenyar i implementar una estratègia d¿RSC adient a la seva organització.

La participació en el programa consta de 7 tallers de 3'5 hores i 5 sessions d'assessorament individual. Els tallers combinen el contingut teòric amb casos reals i exercicis pràctics, amb una metodologia dinàmica i participativa, ajudant als participants a familiaritzar-se amb el llenguatge i els conceptes de la RSC i la seva aplicació. Pel que fa als assessoraments, aquests són individuals i es dirigeixen a que cada participant pugui treballar en el desenvolupament de la seva estratègia de manera que aquesta es pugui aplicar des de la finalització del programa.

Una vegada que totes les empreses hagin obtingut els seus plans de RSC, s'organitzarà una sessió de cloenda i es posaran en comú els resultats.


"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmìc empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d¿acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials"

Conducció
INGENIERÍA SOCIAL

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
abr. 29, 2020
09:30 - 13:00
maig 6, 2020
09:30 - 13:00
maig 13, 2020
09:30 - 13:00
maig 20, 2020
09:30 - 13:00
maig 27, 2020
09:30 - 13:00
juny 3, 2020
09:30 - 13:00
juny 10, 2020
09:30 - 13:00
Parc Tecnològic de Barcelona Activa
Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA, 08042
Català
7
Places

Més informació

Per més informació contactar amb: javier.lopez@barcelonactiva.cat