RevESStim el tèxtil

Programa per iniciatives del sector tèxtil amb mirada d’Economia Social Solidària.

Barcelona Activa posa en marxa el programa RevESStim el tèxtil l’any 2018 emmarcat estratègicament en el Pla d’Impuls de l’ESS 2016-2019. En el marc d’aquest programa, s’ofereix formació modular socioempresarial especialitzada en el tèxtil ASG i un servei d’assessorament especialitzat per projectes i organitzacions. S’ha impulsat també el grup Motor del Tèxtil ESS i s’ha iniciat una línia de treball amb centres formatius que inclou formació de formadors i el foment d'emprenedoria social i col·lectiva. A més, anualment s’organitza una jornada per fer xarxa i compartir iniciatives i experiències del sector i, així, adaptar-nos a les necessitats de les organitzacions en el moment actual.

 

Servei d'assessorament especialitzat en tèxtil sostenible

Barcelona Activa torna a posar en marxa l’assessorament dirigit a organitzacions i projectes del sector del tèxtil sostenible que treballen en els valors de l’Economia Social i Solidària (ESS). Aquest servei especialitzat en sectors estratègics ofereix l’assessorament a través d’un equip expert. La metodologia parteix de l’estudi i exploració de cada sector i de la identificació de reptes i necessitats socioempresarials. Per això, s’ha tingut en compte la pluralitat d’actors que configuren cada àmbit, les diferents activitats de projectes i organitzacions i els diferents graus de maduresa i etapes per desenvolupar les eines més adequades.

A qui es dirigeix?

  • Projectes no constituïts en fase inicial o d’ideació i que s’ubiquin en el sector del tèxtil sostenible i tinguin impacte social i/o ambiental.
  • Organitzacions del sector del tèxtil sostenible ja constituïdes que vulguin assessorar-se en alguna àrea concreta: estratègia empresarial, comercialització, governança interna, comunicació i màrqueting, etc.
  • Projectes o organitzacions madures o en fase de consolidació que operen en l’àmbit de l’ESS i el tèxtil sostenible, que es trobin en procés de redefinició estratègica, vulguin millorar la sostenibilitat, adaptar-se a nous escenaris, processos d’innovació socioempresarial o obertura de noves línies de negoci.

Què oferim?

  • Realització d’una diagnosi inicial.
  • Acompanyament individualitzat a partir d’un pla de treball consensuat.
  • Acompanyament en el procés de materialització del model de negoci per a projectes emprenedors (model de negoci, pla financer, estratègia de comunicació, format jurídic, etc.).
  • Identificació d’àrees prioritàries d’acompanyament per a organitzacions ja constituïdes: model de negoci, governança interna, sostenibilitat econòmica, comercialització, recerca de finançament, etc.
  • Resolució de dubtes en relació al vostre projecte.

Per tal de demanar assessorament cal enviar un correu electrònic a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat especificant que voleu sol·licitar assessorament especialitzat en sectors estratègics, el nom del projecte/organització, en quin sector d’activitat s’ubica, nom i cognoms i telèfon de la persona de contacte. Un cop rebuda la sol·licitud, l’equip de Barcelona Activa es posarà en contacte per tal de realitzar una breu entrevista inicial. 

 

Formació modular 2021

La formació modular del programa RevESStim el tèxtil es basa en les necessitats individuals i globals de les entitats i emprenedores que operen en l'àmbit del tèxtil sostenible ASG a Barcelona i contempla també a aquelles organitzacions que encara que actualment no duen a terme pràctiques de sostenibilitat ASG volen incorporar-les.

La proposta combina quatre blocs independents i alhora transversals que conserven una coherència. De la mateixa manera, el Bloc 1 es divideix en diferents mòduls que poder cursar en funció de les necessitats específiques de cada projecte.

Es pot consultar tot el programa en aquest enllaç. Les sessions seran majoritàriament en línia excepte algunes que es faran presencials a InnoBA i es realitzaran durant el darrer trimestre del 2021.

Les inscripcions es poden fer clicant sobre cadascun dels blocs o mòduls:

BLOC 1 | Construcció de projectes de tèxtil sostenible ASG rendibles i amb impacte

BLOC 2 | Desenvolupament de producte i servei tèxtil sostenible, circular i de qualitat

BLOC 3 | Lideratge i organització

BLOC 4 | Generació de sinergies i intercooperació

 

Activitats passades del RevESStim 2021

Segona jornada RevESStim: reptes i oportunitats del sector tèxtil sostenible

La segona jornada RevESStim el tèxtil es va celebrar els passats 25 i 26 de març de manera virtual. L’objectiu de la trobada era identificar, de manera col·lectiva, les oportunitats, els reptes i les necessitats comunes de les iniciatives socioeconòmiques del sector del tèxtil sostenible, amb la voluntat de reactivar-lo econòmicament després de l’arribada de la COVID-19. Les dues sessions van comptar amb taules rodones dinamitzades, ponències i presentacions d’experiències en clau d’innovació, nous models de negoci, digitalització o d’internacionalització. 

Pots recuperar totes les taules al canal de Youtube de Barcelona Activa.

Taules d'experiències sobre comunicació i comercialització

Els dies 25 i 31 de maig es van organitzar dos tallers que donaren continuïtat a les jornades del tèxtil per tal de reforçar dos àmbits clau: la comunicació i la comercialització. Aquests tallers es van plantejar per a iniciatives, emprenedores o organitzacions amb necessitat de consolidació de l'àmbit del tèxtil d'ESS i sostenible ASG que vulguessin aprofundir en les millors maneres d'aplicar i implementar la comunicació i la comercialització en els seus projectes coneixent de primera mà les experiències i bones pràctiques d'altres iniciatives referents en el mateix context:

  • Visibilitzem el tèxtil sostenible. Com ens comuniquem? (25 de maig)
  • Claus per millorar l’estratègia de comercialització del sector del tèxtil sostenible. (31 de maig)

 

Recursos i accions destacades del RevESStim 2019-2020:

Mapeig de recursos i equipaments del sector tèxtil

Es va confeccionar un mapeig de recursos d'oferta formativa i equipaments del territori, un exemple és el mapa de formacions que es mostra a continuació, tot i que se'n van confeccionar d'altres que pròximament anirem publicant.

Acompanyament a la Xarxa de dones cosidores 

En el marc de la primera edició del RevESStim el tèxtil es  van acompanyar de la  mà de la cooperativa ETCS fins a 20  grups de costura de caràcter  comunitari, afavorint també l’enfortiment de la Xarxa de dones Cosidores. Si voleu conèixer-les, no us perdeu aquest vídeo!

Producció de 105.000 mascaretes

Durant l’estat d’alarma Barcelona  Activa  va  produir 305.000 mascaretes quirúrgiques per personal municipal, de les quals 105.000 es  van produir per  421  punts de costures conformats per persones, organitzacions i tallers  coordinats pel programa RevESStim el tèxtil. Si voleu conèixer en detall aquest projecte no us perdeu aquest vídeo

Programa formatiu i jornada de cloenda del programa RevESStim el tèxtil

Durant el 2019 es va posar en marxa  una oferta formativa especialitzada per  iniciatives del tèxtil sobre : Comunicació per la comercialització de productes tèxtils, Sostenibilitat econòmica i model de negoci,  Màrqueting digital i comercialització online, Economia circular, sostenibilitat i equitat en la producció tèxtil i gestió econòmica i logística per a iniciatives tèxtils. El programa va finalitzar amb una jornada per  reflexionar sobre els reptes del sector. No us perdeu el testimoni de Diana Cayuela investigadora en matèries tèxtil, que n’apunta uns quants! I Consulteu la relatoria aquí.

El Col·laboratori

El col·laboratori és un espai de formació i articulació tècnica per l’intercanvi d’experiències detectades o presents al sector tèxtil amb criteri de l’ESS. L'última edició del programa va ser dirigida a organitzacions dedicades al sector tèxtil que cercaven avançar cap a la viabilitat econòmica incidint en les àrees que més reforç necessitaven, com les estratègies de comercialització i màrqueting, els sistemes de gestió financera o bé la incorporació de noves tendències pel que fa a l’economia circular i sostenibilitat en l’àmbit del tèxtil. Podeu consultar la  relatoria aquí.

 

Per estar al dia de les  actualitzacions subscriviu-vos al butlletí de l'Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona  Activa.