Ruta de navegació

PROGRAMA DE GESTORIES COL·LABORADORES AMB BARCELONA ACTIVA

Accés a serveis de gestories col·legiades

El programa “Gestories col·laboradores amb Barcelona Activa”, impulsat en el marc d’un conveni de col·laboració entre Barcelona Activa i el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC), té l’objectiu de facilitar a les empreses i persones treballadores autònomes de Barcelona l’accés a serveis de qualitat per part de gestories col·legiades al COGAC.

SERVEIS

Les empreses usuàries podran accedir a tres tipus de paquets de serveis:

  1. Acompanyament en les obligacions laborals, fiscals i administratives bàsiques per a petites empreses i persones treballadores autònomes, que permet accedir a un paquet de serveis dissenyat i adequat especialment per noves altes i constitucions que necessiten definir els seus procediments administratius.
  2. Acompanyament en processos de segona oportunitat per a empreses que necessitin suport en situacions de dificultat per fer front al pagament als seus creditors i per acompanyar processos de liquidació i tancament ordenat de la seva activitat.
  3. Acompanyament en processos d’aterratge empresarial, amb serveis específics relacionats amb la inversió internacional com poden ser els relatius a la creació de filials o aspectes de fiscalitat.

 

Es pot accedir a aquests serveis a través del formulari de “Demana el Servei”, seleccionant l'opció "Assessorament en gestió i estratègia empresarial".

PARTNERS