Ruta de navegació


CREA FEINA BARCELONA 2024

Subvencions per fomentar la contractació

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa els ajuts Crea Feina Barcelona 2024 amb l'objectiu d'impulsar el talent juvenil i la competitivitat de les empreses.  

En l’actual edició, les empreses i persones treballadores autònomes podeu rebre ajuts de fins a 8.000 € per cada nou contracte de persones joves menors de 30 anys (l’import varia segons el gènere o la situació de la persona contractada: atur, primera ocupació o situació d’atur de llarga durada, o risc d’exclusió) i de fins a 15.000 € en el cas de contractacions de personal amb titulació de doctorat.

En tots els casos, la persona contractada ha d'estar empadronada a la ciutat de Barcelona. Els contractes hauran de ser indefinits i a jornada completa, excepte en els casos de persones treballadores en situacions de risc d’exclusió social.
 


LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI...

 • Té com a mínim un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
 • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos (en el cas de contractació de la línia de Joves).
 • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social
 • No està afectada actualment per processos de regulació d’ocupació, incloent-hi els temporals.
 • Subscriu i formalitza un contracte laboral indefinit i a jornada completa  La contractació també podrà ser a temps parcial per a contractes amb persones en situacions de risc d’exclusió social.
 • Es contemplen els contractes des de l’1 de gener de 2024 i que continuïn en vigor en el moment de la sol·licitud.

Per afavorir la màxima presència d’empreses de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, les participacions es limiten segons el programa a participar:
 • Crea feina Joves: es limitarà a 3 els ajuts que una mateixa empresa podrà sol·licitar en aquesta convocatòria per a l’any 2024.
 • Crea feina Investiga: es limitarà a 5 els ajuts que una mateixa empresa podrà sol·licitar en aquesta convocatòria per a l’any 2024.
Consulteu les bases legals per conèixer tots els requisits.

SOL·LICITA L'AJUT

COM POTS SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ?

Per demanar l'ajut, és necessari accedir a l’aplicació de gestió del programa i informar de les dades necessàries per tal de generar la corresponent instància de sol·licitud.
 1. GENERA LA INSTÀNCIA I REGISTRA-LA: Cal entrar a l'aplicació de Sol·licitud de Subvencions, seleccionar el nom de l'empresa o donar-la d'alta (si no ho estava prèviament) i penjar la documentació inicial requerida. Després s'ha de generar la instància , completar l'apartat de Declaració de subvencions rebudes i registrar-la al portal de tràmits municipals.
   
 2. APORTA DOCUMENTACIÓ: Un cop comprovat el registre de la instància, rebreu un mail informant que teniu 15 dies per adjuntar la resta de documentació a l'aplicació de Sol·licitud de Subvencions.
  L'oficina tècnica encarregada revisarà la documentació i aprovarà, denegarà o requerirà documentació si cal. Finalment, es publicarà la resolució de la sol·licitud al BOPB i es farà el pagament corresponent.

Podeu obtenir els models de documentació i consultar el manual d’accés a l'aplicació de Sol·licitud de Subvencions, a l'apartat de documents i enllaços d'interès d’aquesta mateixa web.

Més endavant, passats els mesos establerts segons la línia d'ajuts (Joves o Investiga), caldrà aportar a l'aplicació la documentació justificativa de la relació laboral subvencionada (rebuts salarials i cotitzacions).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2024.

Un cop aquesta estigui generada, cal registrar-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, dins del tràmit Activa Autòno+.

MÉS INFORMACIÓ

Consultes sobre la subvenció a creafeina@barcelonactiva.cat.


CONVOCATÒRIA 2024
PERÍODE DE SOL·LICITUD:
del 29 de maig al 31 de d'octubre 2024
DOCUMENTS I ENLLAÇOS D'INTERÈS