Ruta de navegació

El Reimaginem us ajuda a transformar i fomentar la resiliència a les vostres empreses i entitats amb pràctiques i valors de l’Economia Social i Solidària, o que estiguin en procés d’incorporar-los, i vulguin tenir un impacte positiu ambiental, social, i de bon govern (ASG). 

Busquem oferir-vos solucions concretes per donar resposta a necessitats o reptes i ajudar-vos a créixer entenent els diversos contextos que envolten i condiciones a les organitzacions. 

S'acompanya a les organitzacions a afrontar  contextos d’oportunitat i canvi des de la innovació, l’estratègia i el prototipatge

La tercera edició començarà el 4 d’octubre de 2023,  comptarà amb fins a 14 iniciatives participants i és executada per Tandem Social SCCL

Vols ser una d’elles? Inscriu-te abans del 18 de setembre!

Quins són els objectius?

 • Treballar en el prototipatge de solucions concretes per a reptes específics de les organitzacions. 
 • Fomentar la co-creació i l’impacte social en els processos de canvi i innovació de les organitzacions. 
 • Promoure la transversalitat de la perspectiva de gènere i la bona governança en les organitzacions. 

DIRIGIT A ORGANITZACIONS AMB...    

 • Un model de negoci amb bases consolidades.
 • Un repte concret identificat en relació amb els àmbits del disseny de producte/servei, organització interna o comercialització. 
 • Un equip amb capacitat de dedicació, lideratge i innovació.
 • Interès per incorporar o potenciar elements d’Economia Social i Solidària, perspectiva de gènere o impacte ASG. 

ITINERARIS ADAPTATS I DIFERENCIATS

Depenent de la necessitat concreta,  El Reimaginem ofereix a cada organització la possibilitat de triar un dels 3 itineraris diferenciats centrats en la pràctica. En aquests es fan servir metodologies del disseny per a generar idees fora de les convencionals i habituals. 

 1. Itinerari de disseny de productes i serveis: disseny de la proposta de valor del producte o servei i de la user o client journey experience.
 2. Itinerari d’organització interna: disseny de canvis a la cultura organitzativa o d’organigrames, entre d’altres.
 3. Itinerari de comercialització: redisseny de marca, elaboració i testatge de materials comunicatius o millora del discurs i les accions comercials.

Tots els itineraris incorporen la digitalització com a element clau.  A més, entenem que la innovació neix de la suma de diverses mirades, i per això, recolzem el co-aprenentatge i la col·laboració dins les organitzacions, entre elles, i també amb l’equip del programa i altres iniciatives vinculades a l'ESS de la ciutat de Barcelona. 

3 FASES: 

 1. Orientar – identifiquem reptes i oportunitats.
 2. Explorar – analitzem, generem idees, definim i desenvolupem solucions potencials.
 3. Prototipar – ideem, dissenyem i construïm prototips de les solucions.

TIPOLOGIES D’ACTIVITATS

 • Consultoria especialitzada (10h)
 • Accions formatives i de co-creació: comunes per a totes les participants (9h) i especialitzades segons l’àmbit de prototipatge (8h)
 • Accions d’intercanvi i aprenentatge amb organitzacions referents i innovadores (4h) 

Un cop finalitzat el programa, podeu fer ús del Servei d'assessorament especialitzat en ESS de Barcelona Activa i amb La InnoBAdora+, comunitat d’incubació de Barcelona Activa.

Més Informació

Podeu consultar la informació més detallada al programa adjuntat en aquesta mateixa pàgina i resoldre qualsevol dubte escrivint un correu a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat o trucant al 933 57 52 52.

Per a més informació sobre l'oferta formativa i serveis en Economia Social i Solidària o Innovació Socioeconòmica cliqueu AQUÍ.

DaTes Clau

Període d'inscripcions: fins el 18 de setembre de 2023.

Durada: 6 mesos, inicis a octubre 2023 fins a maig de 2024.

Impartida per: Tandem Social