Ruta de navegació

eCONOMIA DIGITAL

El sector digital a la ciutat supera els 64.000 llocs de treball i compta amb més de 2.500 empreses amb assalariats a les TIC. El 2018, s’estima que el sector de la informació i comunicacions, que engloba les TIC, genera el 8,7% del Valor Afegit Brut de Barcelona. En els darrers anys, l’ocupació a les TIC creix molt més ràpid que al conjunt de l’economia de Barcelona, amb increments acumulats del 63% i el 14%, respectivament, en el període 2011-19. L’economia digital crea llocs de treball de qualitat, amb un pes de la contractació indefinida superior al 50% del total i uns salaris superiors en un 25% a la mitjana de la ciutat.
El sector de les tecnologies digitals ha tingut una evolució lleugerament positiva respecte els altres sectors estratègics de la ciutat durant la COVID, i és l’únic sector que no ha patit una caiguda de llocs de treball. L’ecosistema de Barcelona situa la ciutat com un pol atractiu de talent i especialment atractiu per a experts i expertes digitals. Amb una elevada visibilitat de les startups de Barcelona, continua sent considerada com un eix important de les startups europees, però també és considerada sobrevalorada i menys valorada que ciutats com Londres. Una comunicació enfocada a millorar la tendència en la valoració de la ciutat i convertir-la en un centre global tecnològic és una operació estratègica de futur. A més, el reskilling en clau digital de les persones treballadores dels diferents sectors econòmics serà necessàri per desenvolupar la naturalesa de les feines i habilitats per accedir a la majoria de llocs de treball.  

ENTITATS I ACTIUS EMPRESARIALS