Ruta de navegació

ASSESSORAMENT A EMPRESES, AUTÒNOMS/ES, COMERÇOS I ORGANITZACIONS D'ESS

Suport per diagnosticar i definir accions de millora en diferents àmbits de la gestió empresarial.

Acompanyem en la consolidació i el creixement de petites empreses, persones treballadores autònomes, comerços i organitzacions d'Economia Social i Solidària, considerant les seves necessitats específiques.

ASSESSORAMENT EN GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIA

Aquest servei ofereix orientació i suport en la millora de l'activitat empresarial, ja sigui en aspectes concrets de la gestió empresarial (temes comercials, econòmics, financers, recursos humans, logística...), o perquè estiguin interessades en processos més generals de reflexió estratègica.

Empreses i persones autònomes

Orientació i suport en la millora de l'activitat d'empreses i persones treballadores autònomes.

+ Més informació

Comerços

Assessorament especialitzat per a establiments de proximitat a través del programa "Comerç a punt".

+ Més informació

 

Empreses i entitats d'Economia Social i Solidària

Assessorament per a empreses i entitats amb un impacte social i ambiental positiu, que treballin amb valors participatius.

+ Més informació

ASSESSORAMENT PER A LA DIGITALITZACIÓ

Aquest servei posa a disposició de petites i mitjanes empreses i persones treballadores autònomes un servei d’acompanyament teòric-pràctic amb l’objectiu de desenvolupar nous models de negoci que donin resposta a les necessitats de la persona o empresa beneficiària. El servei contempla totes les activitats que formen part de la cadena de valor d’un negoci, identificant les àrees on hi ha noves oportunitats i àmbits de millora.

+ Més informació

ASSESSORAMENT EN SOSTENIBILITAT

Aquest servei ofereix assessorament estratègic per a identificar oportunitats de millora i fer un pla de sostenibilitat adaptat per a petites empreses i persones autònomes. També s'ofereixen auditories energètiques per a locals. 

+ Més informació

ASSESSORAMENT PER LA IGUALTAT I L'ORGANITZACIÓ DEL TEMPS

Aquest servei inclou assessorament personalitzat i activitats formatives per incorporar mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones i per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

+ Més informació

ASSESSORAMENT PER A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Aquest servei ofereix assessorament estratègic i acompanyament per a petites empreses que vulguin innovar, cercar noves oportunitats o integrar tècniques de creativitat. Les empreses també poden sol·licitar un servei especialitzat de disseny i facilitació de “reunions amb impacte”.

+ Més informació

Publicador de continguts