Ruta de navegació

ASSESSORAMENT EN SOSTENIBILITAT

Acompanyament per a avaluar la sostenibilitat de l’empresa, tant a nivell d’instal·lacions com per al producte/servei que desenvolupa

ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC PER A MILLORAR LA SOSTENIBILITAT DE LES PETITES EMPRESES

A través d’aquest servei d’acompanyament, les empreses i persones treballadores autònomes podran:
1:  Reflexionar respecte la posició de sostenibilitat de l'empresa
2:  Identificar i prioritzar oportunitats d'ecoinnovació
3: Incloure objectius de sostenibilitat en el pla estratègic de l'empresa
Barcelona Activa posa a disposició de petites i mitjanes empreses i persones treballadores autònomes un servei d’acompanyament teòric-pràctic, amb l’objectiu d’ecoinnovar el negoci o l'activitat empresarial.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LOCALS - OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA

L'Oficina de Transició Energètica de PIMEC i l'Ajuntament de Barcelona és el teu punt de referència per ajudar-te a ser més eficient energèticament, ser més sostenible i reduir el cost de l'energia.
 
L'OTE de Barcelona és un projecte cofinançat entre l'Ajuntament de Barcelona i PIMEC.

Assessorament tècnic

Visita física a l’establiment per analitzar les característiques tècniques i recollir dades.​
Anàlisi administrativa dels contractes de subministraments elèctrics.​
Optimització de la contractació energètica (terme de potència, discriminació horària, recàrrecs per reactiva…).​
Anàlisi dels equips productius (mesura de consums, eficiència tecnològica, aïllaments…).​
Elaboració d’un Diagnòstic Energètic, resumint opcions de millora detectades i proposta de solucions.

Assessorament administratiu-regulatori

Si s’escau, assessorament en l’àmbit de llicències i/o permisos administratius que la persona usuària necessités per tirar endavant alguna de les solucions proposades.

Assessorament financer

Informació  i assessorament sobre subvencions, deduccions fiscals i línies de finançament disponibles relacionades amb les actuacions identificades.

Acompanyament en l'execució de les accions identificades

Accés a una Base de dades d’empreses i professionals d’instal·lacions/manteniments publicada al web de PIMEC.
Tenir una valoració de les solucions tècniques aportades.

Més informació de a l'Oficina de Transició Energètica en aquest link

Formació