Ruta de navegació

Sectors Estratègics

L'activitat econòmica i productiva de Barcelona diversifica la seva oferta amb sectors d'activitat estratègics, tan emergents com consolidats, tots ells intensius en coneixement i dinàmics, que actuen com a veritables motors econòmics, d’innovació i generadors d’ocupació, establint Barcelona com a referent internacional.

Barcelona ha sabut aprofitar l’oportunitat de l’última revolució tecnològica i impulsar amb èxit sectors emergents d’alt valor afegit, sense oblidar el reforç de sectors econòmics consolidats a la ciutat i la seva àrea metropolitana, fomentant la col·laboració público-privada, els clústers empresarials, així com utilitzant els esdeveniments sectorials de referència com a palanques de creixement i promoció.