Ruta de navegació

TURISME

El turisme és una de les activitats més importants de Barcelona i representa una prioritat per al Govern municipal, tant per l’aportació que representa per a l’economia de la ciutat com pels diversos efectes que genera en la dinàmica urbana.

Barcelona ha esdevingut una ciutat turística en les darreres dècades. Prop de 30 milions estimats de visitants anuals en una ciutat de poc més d’1,6 milions d’habitants dona idea de la gran capacitat d’atracció de la ciutat  alhora que mostra la dimensió de l’impacte que té l’economia del visitant, que representa al voltant del 14% del PIB i ocupa aproximadament més de 150.000 persones. 

El creixement sostingut d’aquesta activitat, amb el parèntesi que ha suposat la crisi de la covid 19, motiva també un debat ciutadà al voltant de la seva sostenibilitat. Per donar-hi resposta, l’Ajuntament ha impulsat el Consell de Turisme i Ciutat, un òrgan consultiu i de participació en l’àmbit del turisme, i ha elaborat successius plans i programes estratègics per gestionar l’encaix de l’activitat turística, maximitzar-ne el retorn i afavorir una promoció orientada a servir els interessos de la ciutat.

PROJECTES