Ruta de navegació

ASSESSORAMENT PER LA IGUALTAT I L'ORGANITZACIÓ DEL TEMPS

Servei d’assessorament i acompanyament personalitzat per millorar la vostra gestió i funcionament en relació a la igualtat entre dones i homes

Independentment de la mida de la vostra empresa, de la seva fórmula jurídica (SL, SA, cooperativa, etc.) i del vostre sector d’activitat, totes les organitzacions han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. Així mateix, una millor gestió del temps afavoreix la productivitat i genera un clima de confiança, beneficiant tant a l'empresa com a les persones que hi treballen. 

Mitjançant aquest servei, les empreses i entitats participants rebran un servei de suport mitjançant l’acompanyament durant un màxim de 5 hores per part de personal tècnic expert municipal en la matèria. A través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses podreu accedir a un conjunt de recursos gratuïts.

El Servei ofereix 5 hores d'assessorament i acompanyament gratuït per a les empreses i entitats.
Servei desenvolupat conjuntament amb el Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l'Ajuntament de Barcelona
El servei inclou suporten el compliment de les clàusules de contractació pública sostenible en matèria d'igualtat

RECURSOS DISPONIBLES

El servei dona suport a les empreses en els següents àmbits de treball:

  • Plans d'igualtat
  • Mesures d'igualtat
  • Protocols contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual.
  • Mesures de conciliació i corresponsabilitat
  • Mesures per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient

Formació presencial permanent: addicionalment a l'assessorament personalitzat, Barcelona Activa posa a disposició de les empreses diferents activitats formatives d'acord amb els àmbits de treball mencionats amb l'objectiu d'aprofondir en un major coneixement de les temàtiques relacionades i facilitar eines a les empreses per introduir mesures d'igualtat en la seva gestió i organització empresarial

OFERTA COMPLEMENTÀRIA

De forma complementària, Barcelona Activa ofereix la possibilitat de realització de formació a mida per a grups d’empreses i entitats

SOL·LICITA EL SERVEI

Sol·licita el servei d’assessorament i acompanyament fent click sobre el botó de demanda de servei.

FORMACIÓ RELACIONADA

Partners

L'opinió dels nostres usuaris

Publicador de continguts