Mitjans de comunicació i ESS: com fer viable el meu projecte en temps de COVID - Aula virtual

Descripció
Vols sortir a la premsa i no saps com? Els mitjans de comunicació funcionen com un públic específic a qui dirigir les nostres accions comunicatives. Però per poder situar les nostres activitats i campanyes com una notícia, hem d'entendre com funcionen i aprendre a gestionar el nostre gabinet més enllà de la tradicional nota de premsa. En aquesta càpsula et mostrem altres eines i recursos per arribar al periodista de mitjans, en temps de COVID19.
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 1:30 hores
Orientat a:

Orientat a persones que estan desenvolupant o treballen dins del que anomenen economies transformadores i que volen incorporar els valors de l'ESS dins de les seves estratègies de màrqueting i a professionals de la comunicació i el màrqueting en general.

Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Objectiu general:

Millorar la presència de les iniciatives d'Economia Social i Solitària en mitjans de comunicació

Objectius específics:

- Oferir estratègies concretes per convertir les activitats i productes dels projectes socioeconòmics participants en fets noticiables.
- Donar a conèixer les eines i recursos disponibles per comunicar-se amb mitjans de comunicació.
- Conèixer bones pràctiques de posicionament d'iniciatives d'Economia Social i solidària a mitjans de comunicació.

Temari:

1. Introducció: endogàmia comunicativa i públic objectiu
2. Audiència i mitjans de comunicació: val la pena fer l'esforç?
3. Radiografia dels mitjans de comunicació avui
4. Estratègies per detectar o generar fets noticiables: com construeixo una notícia?
5. Eines necessàries per una bona comunicació amb mitjans
6. Mitjans de comunicació massius vs. Mitjans de comunicació alternatius: pros i contres

Les persones que no tinguin un CIF d'empresa, per fer la inscripció podreu posar el vostre NIF/NIE.

Professorat
SÁNCHEZ RIBAS, ANNA
Conducció
Anna Sánchez

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
juny 17, 2020
12:00 - 13:30
AULA VIRTUAL
--, --,
--, 00000
-
25
Places

Més informació

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Barcelona Activa ofereix tallers i activitats formatives en Economia Social i Solidària adreçats a persones i col·lectius que volen emprendre noves iniciatives socioeconòmiques. Consulta l'oferta de cursos i tallers actuals aquí!
Per més informació pots escriure a innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat.