Ruta de navegació

PROGRAMA D'ECONOMIA CIRCULAR PER EMPRESES INDUSTRIALS

Acompanyament a les empreses en la seva transició cap a una economia circular

El programa ofereix acompanyament individualitzat a empreses de perfil industrial amb l’objectiu de d’ajudar-les a la seva transformació cap a models de negoci i processos productius basats en l’economia circular. El programa es realitzarà per a 5 empreses, cadascuna de les quals rebrà 70 hores d’acompanyament.

.

Els projectes a treballar podran tenir a veure amb diversos àmbits relacionats amb l’Economia Circular com:

 • Ecodisseny de productes i serveis amb una major eficiència dels recursos
 • Materials renovables
 • Servitització
 • Consum col·laboratiu
 • Energia i eficiència energètica
 • Reutilització i redistribució
 • Manteniment i reparació
 • Remanufactura
 • Reciclatge
 • Valorització de residus
 • Contribució social i sensibilització

MÉS INFORMACIÓ

Per més informació, pots contactar amb nosaltres a través de l'adreça poligons@barcelonactiva.cat.