Ruta de navegació

PROGRAMA DE TRANSMISSIÓ PEL CREIXEMENT EMPRESARIAL

Acompanyament a les parts compradora i venedora en el procés de negociació i formalització de transmissions empresarials

Barcelona Activa, en col·laboració amb el Centre de Reempresa de Catalunya, posa en marxa aquest programa, que té com a finalitat facilitar processos de creixement empresarial a través de l’adquisició d’activitats empresarials viables i en funcionament, ja sigui per part de persones emprenedores, ja sigui per part d’empreses.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El programa acompanya a les parts compradora i venedora en el procés de negociació i formalització de l'operació. En el cas de les persones emprenedores o empreses que adquireixen el negoci, el programa també les acompanya en els sis mesos posteriors a l’adquisició del negoci per implementar un pla de creixement de l’activitat empresarial.

Per a persones cedents

Si tens una empresa i la vols cedir, un equip expert t'ajudarà en la valoració del teu negoci i l'elaboració de l'oferta de cessió, així com en la cerca de compradors potencials, la negociació i la formalització de la transmissió.

+ Més informació

Per a persones emprenedores

Si ets una persona emprenedora interessada a continuar amb un negoci ja existent, un equip expert t'ajudarà en la cerca d'empreses, l'estudi i la planificació de l'operació, la cerca de finançament, la transferència de coneixement sobre la gestió del negoci per part de la persona cedent, i la formalització de la transmissió, així com durant els sis mesos posteriors a l'operació.

+ Més informació

Per a empreses

Si tens una empresa i tens projectes per fer-la créixer, ja sigui ampliant o diversificant la seva activitat, un equip expert t’assessorarà sobre la potencialitat de l’adquisició d’empreses com a eina de creixement empresarial i t’acompanyarà en el procés de planificació, negociació i formalització de l’operació, així com durant els sis mesos posteriors a l'operació.

+ Més informació



“Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”.