Ruta de navegació

FONS BARCELONA DEEP TECH

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, invertirà 10 milions d’euros en entitats de capital risc privades nacionals o internacionals, amb la finalitat d’impulsar l’ecosistema Deep Tech de la ciutat en el marc de l’agenda econòmica Barcelona Green Deal.

Les entitats de capital risc seleccionades hauran d’invertir en empreses de nova creació de l’àrea de Barcelona, que operen a l’àmbit DeepTech, que comprèn el desenvolupament i ús de noves tecnologies com la intel·ligència artificial, l’internet de les coses, les tecnologies de processament massiu de dades, la computació del núvol, el blockchain, el processament de llenguatge natural, la ciberseguretat, la biometria i identitat digital i algoritmes verds, o el deep learning, entre d’altres.

Les entitats de capital risc, a part de complir amb les condicions descrites a les Bases de la convocatòria, hauran de comptar amb una carta d’apadrinament d’algun actor de l’ecosistema local – Universitats, Centres de Recerca, Centres Tecnològics, etc. - per a poder sol·licitar la conversió municipal. En aquest sentit, el Fons Deep Tech Barcelona vol esdevenir una eina de promoció internacional i posicionament per a l’ecosistema local i pels actors públics i privats que ho impulsen.

Desprès de l’exitosa posada en marxa del Fons “Barcelona Accelera” al 2021, també dotat amb 10 milions d’euros, amb aquest nou Fons l’Ajuntament de Barcelona vol reforçar la seva aposta per a la diversificació del teixit productiu, l’impuls a l’Economia Digital, el foment de l’emprenedoria tecnològica i la innovació, i la col·laboració públic privada.

Consulteu tots els detalls a les Bases del Fons Barcelona Deeptech.

COM PARTICIPAR

Les entitats de capital risc interessades hauran d’omplir la Manifestació d’interès amb els annexes, i registrar-ho al Registre Electrònic de l’Ajuntament https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic acompanyat de la següent instància

Per tal d’agilitzar la gestió de les manifestacions d’interès feu arribar la documentació, conjuntament amb el resguard de la presentació al Registre Electrònic de l’Ajuntament, a ecr@barcelonactiva.cat.

Per qualsevol aclariment, envieu un correu electrònic a ecr@barcelonactiva.cat.

Període de presentacions fins a 31 de desembre del 2023.