Autòno+ Barcelona

Ajuts econòmics per a persones treballadores autònomes - Convocatòria 2020

Autono+

En què consisteix el programa AUTÒNO+ BARCELONA?

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix un ajut de 300 € a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la COVID-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el seu establiment o negoci, amb la finalitat que pugui complementar-se amb els ajuts tramesos per altres administracions.

Us recomanem la lectura de la Guia de l'Ajut i les Preguntes freqüents per més detalls sobre els diferents procediments.

Qui pot demanar la subvenció?

 • Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA)
 • Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.
 • Que estiguin al corrent de pagament a l'AEAT, Seguretat Social i Ajuntament de Barcelona
 • Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat espanyol, el Reial Decret-Llei 8/2020 del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.

  La Prestació Econòmica Extraordinària ha estat reconeguda a:

  • Autònoms/es titulars de negocis tancats per l'Administració arran de l'estat d'alarma, com són els comerços al detall (excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, centre de veterinària, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions).
  • Autònoms/es en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els ingressos, en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

Consulteu la documentació que cal adjuntar per acreditar aquests requisits a la taula "Requisits bàsics / Acreditació" de la Guia de l'Ajut

Quan i com demanar l’ajut?

L’ajut es pot sol·licitar del 20 de maig al 30 de setembre de 2020.

 1. Cal introduir les dades i la documentació acreditativa de la persona sol·licitant al formulari "Demana la subvenció".
  NOTA: Per accedir al formulari cal estar registrat a Barcelona Activa. Si encara no ho esteu, podeu fer-ho a través d'aquest enllaç. Si ja estàs registrat, recorda comprovar que les teves dades estan actualitzades des de l'Espai personal.
 2. Generar instància de sol·licitud (pdf) que us arribarà al correu electrònic i que disposareu al vostre espai personal de Barcelona Activa, pestanya Serveis, apartat OAE, Subvencions.
 3. Registrar la instància generada a través de l'Oficina virtual de tràmits. A partir del migdia del dilluns dia 25 de maig s'habilitarà la possibilitat de registrar aquest tràmit a través de idCAT Mòbil https://idcatmobil.seu.cat/ sense necessitat de disposar d'un certificat digital.
  NOTA: Cal registrar únicament la instància rebuda per correu electrònic, no la resta de la documentació, que cal haver adjuntat al formulari mencionat al punt 1.
 4. Si fos necessari, i un cop revisada la documetació presentada, us informarem per correu electrònic la possibilitat de subsanar la documentació necessària i ho podreu fer a través de l’Espai Personal de Barcelona Activa, apartat Serveis/OAE/Subvencions.

CONSULTA DE L’ESTAT DE L’EXPEDIENT I RESPOSTA A REQUERIMENTS

Es podrà consultar en tot moment l’estat de la sol·licitud accedint a l’espai personal de Barcelona Activa, pestanya Serveis, apartat Subvencions. També podeu accedir a la Instància de sol·licitud generada en aquest espai.

Quan calgui esmenar la documentació aportada, es farà REQUERIMENT via e-mail indicant la documentació necessària en cada cas. Caldrà adjuntar aquesta documentació al corresponent apartat del mateix espai personal.

Pagaments

Un cop publicada la resolució al BOPB, s’ingressaran els 300 € al compte bancari informat en el tràmit.

Consultes

Pots dirigir les teves consultes a l'adreça autonomes@barcelonactiva.cat.

Convocatòria 2020

Termini de presentació de sol·licituds
Del 20 de maig al 30 de setembre de 2020